80 menn og 12 kvinner døde i drukningsulykker i fjor. To av ulykkene skjedde i Øksnes.

I alt 94 personer døde i drukningsulykker i Norge i 2017, viser tall fra Redningsselskapet.

Redningskøyta ved kai på Myre.  Foto: Margaret Hennie Nilsen

Nyheter

Kjønnsforskjellen er slående, og bare fire døde med redningsvest på.

Det er tre flere druknede enn i fjor.

Det er nyhetsovervåkingsbyrået Retriever som på oppdrag fra Redningsselskapet har kartlagt drukningsulykkene i Norge. Av 94 døde i drukningsulykker i fjor var det bare 12 kvinner. De øvrige var menn eller gutter. Hele 34 menn i aldersgruppen over 61 år mistet livet i drukningsulykker i fjor. For menn mellom 41 og 60 år døde 19 personer i fjor.

To barn under åtte år er også blant de døde. Forrige gang barn under åtte år druknet her i landet, var i 2012.

To i Øksnes

Hedmark var det eneste fylket med ingen drukninger i 2017. Møre og Romsdal har høyest antall druknede med 15 personer, mens Telemark med 13 døde kommer som nummer to på lista.

Nordland befinner seg også høyt oppe på lista over antall druknede, med 10. To av ulykkene i vårt fylke i fjor, skjedde i Øksnes og i Myre havn. En mann i 70-årene døde i mai etter å ha falt mellom kai og båt. Bare noen uker senere ble en mann i 80-årene funnet i havet ved småbåthavna på Myre. Livet hans sto heller ikke til å redde.

God voksne menn

I bare svært få tilfeller vet Redningsselskapet om alkohol har spilt noen rolle i forbindelse med drukningen. Det er også stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad de omkomne har brukt redningsvest, men i bare fire tilfeller er det sikkert at den døde faktisk brukte slik vest og likevel druknet.

Flest av drukningsulykkene skjer enten fra fritidsbåt eller fall fra land eller fra brygge.

– Menn over 60 er som vanlig kraftig overrepresentert på statistikken. 34 av de omkomne er menn i denne aldersgruppen. Våre skøytemannskaper ser også at det er godt voksne menn som slurver mest med sikkerheten. Kanskje er det en sammenheng, sier Lars Mosby Enger, pressevakt i Redningsselskapet.