NRK forlenger distriktssendingene på TV etter store protester

– Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på TV, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.
Nyheter

Det har skapt store reaksjoner etter at NRK fra nyttår la om sine distriktssendinger på TV. Nå tar de til seg det som har kommet fram i reaksjoner fra seerne.

Fra og med mandag 29. januar blir sendingene i forkant av Dagsrevyen justert opp fra fem til ti minutter. Samtidig beholder NRK den nye sendingen før Kveldsnytt. Dermed er den totale sendetiden tilbake på samme nivå som før omleggingen,

Bakgrunnen for omleggingen ved nyttår var de store endringene i folks medievaner, med blant annet markant nedgang i seertall på såkalte lineære TV-sendinger. Undersøkelser viser at nordmenn under 60 år oppgir mobilen som viktigste kilde til nyhetsoppdatering.

– NRKs oppdrag er å nå hele befolkningen med distriktsnyheter. Hensikten med omleggingen har vært å styrke det totale tilbudet vårt til publikum ved å dreie noe av innsatsen over på nett og mobil, som er de viktigste plattformene for nyheter for en stadig større del av befolkningen, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i en pressemelding.


Bøfjerding kåret til årets medieleder

Grethe Gynnild-Johnsen hedres for sin innsats som distriktsredaktør i NRK.

 

– For en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene det aller viktigste i deres mediehverdag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen de har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sier Gynnild-Johnsen.

Distriktsdirektøren understreker at NRK vil fortsette arbeidet med å utvikle nye måter å nå ut med distriktsnyheter på nett og mobil. Det er i tråd med det overordnede målet om å øke kvaliteten på nyhetsproduksjon med fordypende innhold også på mobil og nett.

NRKs distriktssendinger på NRK1 fra og med mandag 29. januar:

  • Kl. 18.50 - 19.00
  • Kl. 20.55 - 21.00
  • Kl. 22.55 - 23.00