Rapport: Kystvakten må klare seg uten NH90-helikoptre

I en rapport konkluderes det med at de nye NH90-helikoptrene kun bør brukes til Marinens fregatter, ikke hos Kystvakten, skriver Nordlys.

Fiskarlaget er bekymret over beredskapen, og over at innfasingen av kystvaktas NH90 er forsinket.  Foto: Eurocopter

Nyheter

Da de nye helikoptrene ble bestilt i 2001 skulle de 14 bestilte NH90 fordeles med åtte til Kystvakten og seks til fregattene. Ti år etter at helikoptrene skulle ha vært levert har Norge kun ett som er i delvis operasjon hos Kystvakten. Til sammen seks helikoptre er levert, men de fem andre er på vei tilbake til den italienske fabrikken for oppgradering bare sju år etter at det første landet på Bardufoss i Troms i desember 2011.


Kystvaktas helikoptertype:

Helikoptertypen det norske Forsvaret skal kjøpe satt på bakken i Belgia

I Belgia er tre helikoptre av typen NH90 satt på bakken etter funn av en rekke feil. Den samme helikoptertypen har skapt problemer for det norske Forsvaret.

 

Ifølge en rapport utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt vil NH90 trolig aldri kunne dekke det behovet som lå til grunn for bestillingene i 2001, skriver Nordlys, som har fått tilgang til rapporten. Den anbefaler ifølge avisen at alle NH90-helikoptrene Norge får tak i skal overføres til fregattvåpenet. Kystvakten må i fremtiden klare seg med støtte fra innleide, sivile helikoptre, eller droner.


Norges Fiskarlag:

Bekymret over beredskapen

Norges Fiskarlag har overfor både Justis- og Forsvarsdepartementet uttrykt bekymring over at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes. – Svært alvorlig, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

 

Samtidig sår alvorlig tvil om hvorvidt droner vil kunne fungere under de rådende værforholdene i nord. Bruken av sivile helikoptre er også svært usikkert fordi en slik bruk av sivile ressurser på militære fartøyer, reiser alvorlige juridiske og folkerettslige problemstillinger, skriver avisen.

Helikopter var en forutsetning for hele konseptet da Norge på 1990-tallet bygde nye fregatter. Uten helikopter er kampevnen til fregattene svært redusert, derfor anbefales det at NH90 går til fregattflåten. De siste årene har NATO hatt stadig større problemer med å holde oversikt over de stillegående ubåtene til den russiske flåten, og uten helikoptre blir effektiviteten til de norske fregattene til ubåtjakt sterkt redusert.


For lite helikopterkapasitet bekymrer Kystvakten

Kystvakten mener beredskapen i Barentshavet ikke er forsvarlig per i dag fordi de har for få flytimer med helikopter.

 

Forsvarsdepartementet skriver i en epost til Nordlys at de ikke kan kommentere opplysningene i artikkelen.

I oktober i fjor bekreftet Forsvaret at de ser på andre løsninger og tidligere denne uken sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Aftenposten at han skal gi en anbefaling som sendes Forsvarsdepartementet til uken vedrørende NH90-problematikken.