Kjellin overtok kommandoen for HV-16

Kommandør Jon Ivar Kjellin overtok tirsdag formiddag formelt kommandoen over Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).

Kommandør Jon Ivar Kjellin, benyttet muligheten i sin tale til å fortelle at han ser fram til jobben som ny sjef HV-16.   Foto: HV-16

Nyheter

Dette melder Heimvevernet i ei pressemelding.

Det var generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet, som sto for kommandooverføringen mellom gammel sjef HV-16, oberst Ole Kristian Karlsen, og ny sjef, kommandør Jon Ivar Kjellin.

Det skjedde under en formell oppstilling ved Elvegårdsmoen i Bjerkvik, hvor HV-16 holder til.

Takket for jobben

Kristoffersen benyttet anledningen til å takke for den fremragende jobben Karlsen har gjort som sjef HV-16, samtidig som han ser fram til å få Kjellin som ny sjef i denne viktige stillingen.

Kjellin er kanskje for mange kjent som tidligere sjef for Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes i Harstad.

Han var med i selve utviklingen av KJK og gikk gradene der inntil han ble sjef i 2009-2011. Han var den første kvalifiserte kystjegeren som ble sjef for KJK. Han var også den første som deployerte med kystjegere til Afghanistan høsten 2005 og våren 2006.

Internasjonal innsats

Etter dette bidro han til kontinuerlig internasjonal innsats fra Kystjegerkommandoen og senere hele Marinens jegervåpen, inntil han gikk av som våpensjef for Marinens Jegervåpen i 2015. Han har etter dette vært skolesjef på Sjøkrigsskolen, før han nå overtar som sjef for HV-16.