Fly Viking-gründer vurderer utflagging til naboland

Dersom Fly Viking-gründer Ola Giæver ikke får tillatelse fra Luftfartstilsynet til å etablere et nytt flyselskap i Norge, vurderer han å flagge ut og registrere flyene i et naboland.

Flykaptein og firektør i Fly Viking Ola Giæver.  Foto: Hans Viktor Øye

Nyheter

Ifølge Dagens Næringsliv står Ola Giæver allerede klar til å etablere et nytt flykonsept, for å fortsette videre flysatsing i et marked der Fly Viking måtte gi opp.

Samtidig som flymaskinene til Fly Viking sendes tilbake til eieren i Canada, vil Ola Giæver nå satse på et fly som produseres ved den sveitsiske fabrikken Pilatus Aircraft.

Trenger tillatelse

For at Ola Giæver skal kunne fly på kortbanenettet, må han ha en godkjent driftstillatelse fra Luftfartstilsynet, en såkalt Air Operator Certificate (AOC). Luftfartstilsynet stiller spesielle krav til både operatører og flyvere som skal operere på kortbanenettet.

– En eventuell operatør må henvende seg til oss for de opplysningene som er nødvendige. Først da vil vi ta stilling til flytypen og operasjonene som skal utføres, sier direktør Wenche Olsen ved fagavdelingen i Luftfartstilsynet til Dagens Næringsliv.

Avviklingen av Fly Viking skyldtes blant annet at økonomien ikke gikk rundt med samme flytype som erkekonkurrenten Widerøe bruker. Luftfartsverket stiller imidlertid krav om solid økonomi, nå som tidligere. Om det nye flyet fra Pilatus Aircraft vil gi bedre økonomi i en ny satsing, gjenstår å se.

Vurderer utenlandssatsning

Ifølge Dagens Næringsliv er det ikke sikkert at Luftfartstilsynet kan forvente seg noen søknad fra Ola Giæver.

– Det er ikke sikkert vi trenger noen godkjennelse. Det kan jo hende vi søker om et AOC i et av nabolandene, som Sverige eller Finland, sier Giæver til DN, og mener at hans flyselskap kan ha driftstillatelse i utlandet og fly i Norge.

Flytypen PC-12 NG fra Pilatus Air har kun én motor, som tidligere ikke var tillatt for passasjertrafikk. Blant annet kunne det ikke fly med passasjerer i mørke eller værforhold som krevde instrumentflyvning. Dette er imidlertid ifølge avisen blitt endret gjennom et nytt europeisk regelverk.

Flyoperativ inspektør Ståle Rosland i Luftfartstilsynet, bekrefter at PC-12 har trykkabin og at det derfor kan brukes som passasjerfly både i mørke og under forhold som krever instrumentflyvning.