2,2 prosent ledighet i Nordland:

Færre arbeidsledige i alle vesterålskommuner

I januar 2018 er det 2 724 helt ledige i Nordland, dette er 649 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. I alle kommunene i Vesterålen, og Lødingen er det færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor.

Arbeidsledigheten i Nordland er nå på 2,2 prosent.   Foto: NTB

Nyheter

Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en reduksjon på 19 prosent.  I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor, ifølge ei pressemelding fra NAV.

– Ledigheten i Nordland i januar 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-173) og menn (-476). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-179), og denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.

Det er 15 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 16 389 personer fra januar i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 71 849 helt ledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Færre ledige i hele Vesterålen

I Vesterålen er det Hadsel og Sortland som har den største prosentvise nedgangen i antalle ledige i årets første måned, sammenliknet med januar i fjor.

I Hadsel er det 90 ledige, det er en nedgang på 30 prosent fra januar i fjor.

Øksnes har 76 ledige, en nedgang på 25 prosent fra januar i fjor. Også Bø kan skilte ned færre ledige, 35 ledige, en nedgang på 13 prosent.

I Lødingen er det i januar 26 ledige, en nedgang på 16 prosent fra samme tid i fjor.

Andøy har 60 ledige, noe som er en nedgang på 18 prosent fra samme tid i fjor.

I prosentandel er det Sortland som har den største nedgangen i ledige. I januar har Sortland 116 ledige, en nedgang på 35 prosent fra samme tid i fjor.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (416), bygg/anlegg (385) samt reiseliv og transport (301).

Størst prosentvis ledighetsnedgang fra januar i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 213 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 34 prosent.

I januar er det totalt 955 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6.

Dette er 173 færre personer enn i fjor. I januar er det totalt 1 769 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,7. Det er en nedgang på 476 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet i Hattfjelldal, Hamarøy og Lurøy

Ved utgangen av januar er det 1,1 prosent arbeidsledighet i Hattfjelldal og Hamarøy kommuner. I Lurøy er andelen helt ledige 1,2 prosent.

Høyest ledighet finner vi i Herøy med 6,1 prosent ledighet. Moskenes har 4,9 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,9 prosent, Rana 2,0 prosent og Narvik 2,5 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 20-24 med 3,5 prosent og 25-29 år med ledighet på 3,2 prosent.

Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,1 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,2 prosent.

Ledige stillinger        

Totalt har det vært en tilgang på 1 839 registrerte ledige stillinger i Nordland i januar. Dette er 450 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Fag innen Helse, Pleie, Omsorg har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 104) i forhold til samme måned i fjor.

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i januar på 559 personer. Det er en nedgang på 179 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 165 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 470 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 780 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i januar. Dette er 15 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,6 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av januar er det totalt 341 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 110 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.