Forsvaret håndterte 23 seksuallovbrudd i 2017

I 2017 ble det registrert 23 seksuallovbrudd i Forsvaret. For første gang på seks år har antallet rapporterte seksuallovbrudd i Forsvaret gått ned.

Heimevernet trenger 14.000 soldater mer enn regjeringen legger opp til, slo rapporten fast. FFI mener den er et falsum. Illustrasjonsfoto.  Foto: Forsvaret / NTB scanpix

Nyheter

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund (NOF), mener det er positivt at antallet seksuallovbrudd har gått ned.

– Jeg mener likevel at tallene fortsatt er relativt høye. Det er ingen grunn til at Forsvaret skal hvile på sine laurbær, sier han til VG.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund (NOF), mener det er positivt at antallet seksuallovbrudd har gått ned. 

 

Tallene VG har fått innsyn i, som er en del av den kommende årsrapporten fra Forsvarets militærpoliti, viser samtidig en økning i antall saker som omhandler «seksuelt krenkende atferd». I fjor ble det meldt inn 19 slike saker, mot 15 saker i 2016.

– Seksuelt krenkende atferd er en mildere utgave av seksuell handling. Nedgangen i den ene og økningen i den andre bør sees i sammenheng, sier Per-Thomas Bøe, Orlogskaptein og talsperson for Forsvarssjefen.

– Vi tolker det slik at de som har tatt seg til rette overfor andre uten deres samtykke, hovedsakelig har gjort det på en mindre inngripende måte i 2017 enn i 2016, sier han.

(©NTB)