Miljøorganisasjoner anker klimadommen

Miljøorganisasjonene som stevnet staten for oljeleting i Barentshavet, anker dommen fra Oslo tingrett der staten ble frifunnet. 

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, og sigerfjording Ingrid Skjoldvær, tidligere leder i Natur og Ungdom, i Oslo tingrett i den historiske klimarettssaken der miljøorganisasjonene og delvis Besteforeldrenes klimaaksjon saksøker staten for oljeboring i Barentshavet. Advokatene Emanuel Feinberg og Cathrine Hambro til høyre.  Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Det bekrefter Greenpeace, Natur og Ungdom (NU) og Besteforeldrenes klimaaksjon mandag. De tre organisasjonene ble i Oslo tingrett dømt til å betale sakskostnader på 580.000 kroner i begynnelsen av januar.


Miljøorganisasjonene tapte klimarettssaken og må betale sakskostnader

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaken mot regjeringen om oljeleting i Barentshavet og må betale statens sakskostnader.

 

Organisasjonene mener at klimatrusselen er så alvorlig at det haster å få stanset de omstridte oljelisensene. Derfor anker de direkte til Høyesterett.

Miljøparagrafen

Dersom Høyesterett aksepterer anken, vil det være første gang Grunnlovens § 112 prøves for Høyesterett.


Sortlending ferdig som Natur & Ungdom-leder:

– Vesterålingene har endret syn på oljeboring

Ingrid Skjoldvær (24) skal fortsette å jobbe mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun mener å ha merket en holdningsendring hos vesterålingene de siste årene.

 

Rettssaken var Norges første klimarettssak. Organisasjonene mener regjeringens tildeling av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 2016 i 23. konsesjonsrunde, er i strid med Grunnlovens paragraf 112, og at vedtaket må kjennes ugyldig.


Fakta om klimarettssaken

Kilder: NTB, Greenpeace Norge

  • Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten 18. oktober 2016 for oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon ble med som juridisk partshjelp i juli i år.
  • Rettssaken gikk i Oslo tingrett fra 14. til 22. november 2017.
  • Staten ble representert av regjeringsadvokaten.
  • Det er første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten. Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.
  • Organisasjonene mener at 23. konsesjonsrunde i 2016, der det ble åpnet for oljeleting i Barentshavet, bryter med paragrafen og i tillegg er i strid med Parisavtalen.
  • Klimaprofessor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i Bergen, klimaforsker Bjørn Samset fra Cicero, professor Knut Einar Rosendahl ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og SSB-forsker Mads Greaker har vitnet i saken.
  • Oslo tingrett avviste torsdag organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever.
 

Den såkalte miljøparagrafen fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas. Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.

– Det er krystallklart at staten bryter Grunnloven og vår rett til et sunt miljø ved å tildele nye oljefelt. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer framtida vår. Derfor anker vi, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, i en pressemelding.

Staten ble frikjent i tingretten

Oslo tingrett avviste organisasjonenes krav om at tildelingen av leteblokkene må kjennes ugyldig og uttalte i dommen at staten har iverksatt tiltak slik loven krever. Miljøorganisasjonene var likevel fornøyde med at tingretten anerkjente § 112 som en reell rettighetsparagraf, noe staten og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hadde bestridt.


– Vi er skuffet over utfallet

Leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, sier de er skuffet over utfallet, og vil nå gjøre en vurdering om dommen skal ankes.

 

I dommen slås det fast at miljøparagrafen ikke omfatter utslipp av CO2 i utlandet fra eksportert olje og gass. Tingretten konkluderte også med at risikoen for miljøskade som følge av oljeletingen, kan karakteriseres som begrenset.


Hollywood-stjerne med opprop mot oljeboring i LoVeSe

Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio har tilsluttet seg - og dermed skapt langt mer oppmerksomhet rundt - en internasjonal kampanje mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.