Møte om flyplasstruktur:

– Leknes: kan ikke anbefales. Hadselsand: ikke aktuell

Det er de første konklusjonene som presenteres på Avinors informasjonsmøte på Leknes onsdag formiddag.

Leknes flyplass møter ikke kravene til regularitet, ifølge strategidirektør i Avinor.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Jon Sjølander, strategidirektør i Avinor, innledet onsdag møtet på Leknes med kortfattet å presentere hovedkonklusjonene av arbeidet som er gjort med å utrede framtidig flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen.


Her kan du se flyplassmøtet live

Onsdag informerer Avinor om hvordan selskapet vurderer den fremtidige lufthavnstrukturen for Lofoten/Ofoten og Vesterålen.

 

– Vi ønsket å ha enda flere alternativer, for å ha mer å veie opp mot hverandre. Det har vi ikke fått, sa Sjølander.

Skagen = god

Det har blitt lansert flere alternativer for flyplasstruktur i regionen, der utvidelse på Leknes, eller ny storflyplass på Hadselsand er blant dem.

Om Skagen flyplass sa Sjølander at det er en god operativ flyplass.

– Den vil få god regularitet, med alle rullebanealternativer, sa han, og la til:

– Hvis storsamfunnet skal bruke noen millioner på en ny flyplass, må vi være sikker på at det blir en god flyplass.

Leknes = anbefales ikke nå

For eventuell storflyplass på Leknes, trakk Sjølander fram at de kommer ut litt under det som er det internasjonale minstekravet for regularitet. Minstekravet er på 95 prosent, mens Leknes har en helårs regularitet på 94 prosent.

– Det kan ikke anbefales nå, sa Sjølander.

Med regularitet menes andelen planlagte flygninger som gjennomføres på plassen.

Hadselsand = uaktuell

Hadselsand er klart for dårlig på regularitet, med omtrent 90 prosent regularitet.

– Det er ikke aktuelt, sier Sjølander.

For Hadselsand er det benyttet modelldata, da de ikke har værmålinger. Modelldataen er kalibrert ut fra funn på steder som Gimsøy, Leknes og Hammerfest, der det har vært tilgjengelige målinger i tillegg til modelldataen. Det har også vært befaringer på stedet.

– Det er her vi er mest sikker på at det ikke er egnet, sa Lars Draagen, rådgiver i Avinor.

Slik er konklusjonen for værmessig tilgjengelighet for de ulike flyplassalternativene. Det internasjonale minstekravet er 95 prosent.  Foto: Skjermdump fra Avinors presentasjon på Leknes.

 

Ser på værforhold

Rådgiver Cees Bronger i Avinor presenterte ulike vær-faktorer som er viktige i utredningen.

– Værmessig tilgjengelighet er viktig for regulariteten, sa han.

De utreder forhold som skyhøyde/vertikalsikt, horisontalsikt/rullebanesikt, vindretning og -styrke, turbulens/vindskjær og vinterforhold og glatte rullebaner.

Bedre tilgjengelighet på Skagen

Det er satt 20 knop som grense på sidevinds-faktoren, etter utredningen av Gimsøy. Denne grensen er videreført i den videre utredningen.

For Skagen flyplass viser utredningen 97,6 prosents tilgjengelighet ved 20 sekundmeters sidevindsforhold. For Leknes er tallet nede i 92 prosents tilgjengelighet ved samme forhold.

Hålogalandsveien korter ned reisetid

Avstander og trafikk til de ulike flyplassene, er et element som ble trukket fram på møtet. Med Hålogalandsveien vil reisetiden fra Lofoten og Vesterålen til Evenes kortes ned betraktelig.

Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, påpeker at det er nært mellom Evenes og Stokmarknes.

– Det vil forundre meg om man legger vekt og kraft på å legge en flyplass på Stokmarknes, når man tenker på at det er mange i Lofoten som også trenger flyplass, sa hun.

Den endelige rapporten kommer først til sommeren.