49 håpefulle tok prøven for statsborgerskap

49 personer i Vesterålen og Lødingen tok den nye statsborgerprøven i 2017. Ikke alle besto prøven, som nå er obligatorisk før man kan bli statsborger i Norge.

Pressefoto  Foto: – Det er vanskelig å si om et landsgjennomsnitt på 71 prosent bestått er et godt resultat, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.

Nyheter

Fjoråret var det første året hvor de som ønsker å bli norske statsborgere måtte bestå en statsborgerprøve for å bli norske statsborgere. I Nordland ble det avlagt til sammen 288 statsborgerprøver. Resultatet viser at 62 prosent av prøvene i Nordland ble bestått, mens 38 prosent ikke besto satsborgerprøven.

Vesterålen og Lødingen

I Vesterålen gjennomførte 29 personer statsborgerprøven i løpet av 2017, hvorav 13 fra Andøy, syv fra Hadsel, syv fra Sortland, én fra Bø og én fra Øksnes.

Resultatet av prøver fra Vesterålen foreligger kun fra Andøy, som viser at 69 prosent besto og 31 prosent strøk på statsborgerprøven.

I Lødingen var det 20 personer som tok prøven. 60 prosent av disse besto, mens 40 prosent strøk.

Mange stryker

For hele landet ble det avlagt 6016 statsborgerprøver i 2017. 71 prosent av prøvene ble bestått. Flest kandidater tok prøven i Oslo, hvor 1036 prøver ble avlagt. Enkelte har avlagt prøve mer enn én gang.

- 2017 var første året at Statsborgerprøven ble arrangert. Uten tidligere resultater å sammenlikne med, er det vanskelig å si om et landsgjennomsnitt på 71 prosent bestått er et godt resultat, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge. Selskapet gjennomfører statsborgerprøven på oppdrag fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Kommunene arrangerer prøven for dem som ønsker den.

Krav til opplæring

For å bli norsk statsborger må utlendinger oppfylle ulike krav. Fra 1. januar 2017 endret Stortinget statsborgerloven slik at det ble krav om bestått i samfunnskunnskap på norsk for å kunne søke statsborgerskap.

I tillegg til å dokumentere kunnskaper om det norske samfunnet, må de som ønsker å bli norske borgere dokumentere språkferdigheter på minimum A2 i norsk muntlig. Det er også krav om gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap. I tillegg stilles flere andre krav, avhengig av hvem som søker.