Stortingspolitikere krever svar om NH90-helikoptrene

Stortingspolitikerne Willfred Nordlund (Sp) og Eirik Sivertsen (Ap) ber forsvarsministeren finne en løsning for Kystvaktas helikopterkapasitet.

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H). Til venstre: Stortingspolitiker Steinar Næss (Sp).  Foto: Jenny Dahl Bakken

Nyheter

Det har vekket oppsikt blant både nordnorske politikere og forsvarspolitikere at Forsvarssjefen anbefaler at kun Marinen får NH90-helikoptrene, når de omsider ankommer landet.


Eirik Sivertsen:

– Noe må gjøres umiddelbart

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det må på plass både en midlertidig og en langsiktig løsning for helikopterkapasitet hos Kystvakta.


Forsvarssjefen mener helikoptrene uansett ikke vil oppfylle behovene til Kystvakta, og at Marinen bør prioriteres over Kystvakta.

Har sendt spørsmål

Nå har både Willfred Nordlund (Sp) og Eirik Sivertsen (Ap) sendt inn spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om hva han vil gjøre med situasjonen.

«Når vil forsvarsministeren konkludere i spørsmålet om hvilken helikopterløsning kystvakta skal ha, og hvilke umiddelbare tiltak vil han iverksette for å sikre nødvendig kapasitet fram til en langsiktig løsning for kystvakta er på plass?» er spørsmålet fra Sivertsen.

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre kompenserende tiltak for Kystvakten og eventuelt hvilke kompenserende tiltak ser statsråden på som mest aktuelle å sette inn på kort og lang sikt på bakgrunn av manglende helikopterkapasitet og kan Stortinget forvente å få en avklaring på fremdriftsplan for å sikre Kystvakten helikopterkapasitet til Kystvakta før sommeren?», er Willfred Nordlunds spørsmål.


– Helikoptersaken er blitt en skandale

Mener NH90-kjøpet bør annulleres

SV-politiker Marius Meisfjord Jøsevold er dypt provosert over forsvarssjefens konklusjon om at NH90-helikoptrene ikke vil være egna for Kystvakta. Han mener hele kontrakten bør heves.


Reagerer

Det kommer fram i begrunnelsen fra de to politikerne at de reagerer på at man nå fastslår at helikoptrene ikke er egnet, og at Forsvarssjefen ikke skisserer opp noen annen løsning for Kystvakta. Kystvakta har selv fastslått ved flere anledninger at de ikke klarer å utføre oppdraget de er pålagt av samfunnet på en tilfredsstllende måte, uten tilstrekkelig med helikopterkapasitet.