Nordlaks permitterer 60-70 lokalt ansatte fra mandag

På grunn av lite fisk å produsere, permitterer Nordlaks mellom 60 og 70 lokalt ansatte medarbeidere i slakteriet og filétfabrikken på Børøya ved Stokmarknes fra mandag.
Nyheter

I tillegg til lokalt ansatte går avtalene for om lag 30 kontraktsarbeidere som leies inn i hovedsesongen ut i disse dager. I praksis er det dermed snakk om cirka hundre medarbeidere som går ut av produksjonen nå.

– De fleste ansatte i administrasjonen, alle på sjøsiden og i smoltproduksjonen er fortsatt i full jobb, sier administrerende direktør Roger Mosand Nordlaks Produkter AS.

Nordlaks-konsernet har til sammen 420 ansatte, som betyr at noe over 15 prosent av staben permitteres nå.

Kursing fredag

Produksjonen ved slakteriet og filétfabrikken på Børøya stoppet opp torsdag ettermiddag, mens permitteringene blir effektive fra mandag morgen. Fredag gjennomføres det en del kursing for de som nå går ut i permisjon.

– Vi kjørte to skift til og med torsdag, og runder av med kursing for alle fredag. Formelt sett gjelder permitteringene fra mandag morgen, sier administrerende direktør Roger Mosand til VOL.

Råstoffmangel

Det er en årlig hendelse at ansatte ved slakteriet og i filétfabrikken blir permittert på denne tiden av året. Råstoffmangelen skyldes liten tilvekst for laksen som står i merdene. Dette skyldes lav temperatur i sjøen og lite dagslys. To tredeler av produksjonen skjer normalt i andre halvår, mens én tredjedel av produksjonen skjer første halvår.

– Rammebetingelsene for næringen gjør at vi må holde oss innenfor en viss biomasse i sjøen. Vi har normalt god produksjon gjennom andre halvår. Når vi kommer til denne tiden av året, blir det mindre å produsere, både av egen fisk og fisk fra andre oppdrettere.

Næringen ønsker seg rullerende biomasse gjennom året i stedet for et maksimalt tak for biomasse i sjøen. Dette arbeider næringen med overfor myndighetene. Håpet er å oppnå mer stabil produksjon på denne tiden av året for å unngå permitteringer.

70.000 tonn

Nordlaks slaktet til sammen 70.000 tonn i 2017. 41.000 tonn av dette var egen fisk, mens i underkant av 30.000 tonn var fisk fra andre produsenter. De andre produsentene har samme utfordringer som Nordlaks på denne tiden av året.

I permitteringsperioden vil et 20-talls ansatte ved Nordlaks på Børøya drive vedlikehold på anlegget. Slik sett får fabrikken benyttet tiden framover til viktig vedlikehold. Roger Mosand ville heller ha tatt dette vedlikeholdet i helger og på nattestid, framfor å legge dette til tidsrommet med permittering vinterstid.

Kortere periode

– Vi regner med at de permitterte vil være på jobb igjen i uke 10, omkring den syvende og åttende mars. Dette er en betydelig kortere permitteringsperiode enn tidligere år, da mange var permittert i seks til åtte uker på denne tiden av året.

Han håper at permitteringstiden skal være så kort som mulig, men kan ikke gi noen garantier for at det blir like kort permitteringsperiode neste år.

– Vi hadde en positiv utvikling i fjor og har forskjøvet på permitteringer i år. Det er mange forutsetninger som avgjør lengden på permitteringen. Dette følger vi med på daglig, og vet først to-tre uker før permitteringen hvor lang periode det blir fra år til år.

Fordi forholdene svinger er det vanskelig å forutsi hvor lang permitteringen blir.

– Det kan skje ting neste år som gjør at vi må stoppe en lengre eller kortere periode sammenlignet med i år, men det vet vi ikke nå. Dersom vi får endrede rammebetingelser, kan vi redusere permitteringene ytterligere, sier Roger Mosand i Nordlaks Produkter AS, som håper på bedre betingelser for hele næringen.