Kvinne og mann i slagsmål etter søling av kebabsaus – nå må kvinnen i fengsel

En kvinne bosatt i Oslo er dømt til bot og 40 dager i fengsel etter at hun gikk til angrep på en mann på et utested i Vesterålen for et par år siden.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Nyheter

Dette kommer frem av en dom i Vesterålen tingrett.

Begge to var hyret inn for et oppdrag på et utested da hendelsen fant sted. Kvinnen mente den fornærmede mannen med vitende vilje hadde ødelagt et plagg hun eide ved å søle kebabsaus på det og gikk følgelig til angrep på mannen med å slå og klore han.

Mannen forlot så stedet og fikk senere dokumentert skadene. Disse ble også vist frem i retten.

Trodde ikke kvinnen

Kvinnen hevdet i retten sin uskyld, men retten trodde ikke på hennes forklaring at hun «kun» hadde dyttet mannen.

Aktor la ned påstand om 45 dagers fengsel og at tiltalte skulle betale erstatning for økonomisk tap og oppreisningserstatning samt betale saksomkostninger. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes.

I en samlet vurdering konkluderte rette nat kvinnen hadde utøvd vold mot fornærmede

«Retten kan ikke se noen annen årsak til at han blødde fra munnen og hadde kloremerker på halsen enn at tiltalte påførte ham dette», heter det i dommen fra tingretten.

I prøvetid

For å gjøre sakene verre for den nå dømte kvinnen, hadde hun begått ugjerningen i prøvetiden på en betinget dom hun tidligere hadde fått for vol i Drammen tingrett.

Dermed kom retten frem til en samlet dom for de to forholdene.

Hun ble dermed dømt til ubetinget fengsel i 40 dager. Kvinne må også betale en oppreisning til fornærmede på 5000 kroner og betale saksomkostninger beregnet til 2000 kroner.