Skroter plan for helhetlig parkering i Sortland sentrum

Sortlandspolitikerne var stort sett enig om å avslutte planen om helhetlig parkeringsløsning i Sortland sentrum. De legger ansvaret over på det de mener er sprikende planer og meninger blant næringslivet.

Det har vært en het debatt om ny plan for helhetlig parkering i Sortland sentrum.   Foto: Gaute Bergsli

Nyheter

Debatten om helhetlig plan for parkering i Sortland sentrum har rast de siste ukene.

Kommunen og næringslivet har siden høsten 2016 samarbeidet om å jobbe frem forslag til en helhetlig parkeringsløsning for sentrum. Da arbeidet ble lagt frem i oktober i fjor var det blant annet med forslag om å innføre tidsbegrenset parkering i sentrum, for å komme langtidsparkeringa til livs. Det er da snakk om tre timers gratis parkering.


Tidsbegrenset parkering kan bli innført i år

Rådmannen i Sortland vil leie ut 110 parkeringsplasser til næringslivet for å finansiere innføring av tidsbegrenset parkering i sentrum i 2018.

 

Næringslivet er positive

Næringslivet i kommunen har gått ut og sagt at de er positive til å se på parkeringsordningene, og bedyrer at dette ikke er snikinnføring av parkeringsgebyr i sentrum. Det ble i fjor høst gjennomført en spørreundersøkelse blant de som arbeider i sentrum, for å kartlegge behovet for langtidsparkering. Målet er å skille mellom parkering for de som i dag står parkert hele dagen utenfor arbeidsplassen sin, og de handlende kundene som trenger korttidsparkering.

Formannskapet vedtok i fjor høst å gå videre med planene, som forutsatte at det ble satt av 2 millioner kroner til formålet i 2018. I budsjettmøtet før jul ble det imidlertid ikke prioritert å sette av midler.

Marius Steiro, Bjørn Heireng, Geir Ellingsen, Håkon Ulriksen, Ivar Steiro er blant de næringsdrivende som vil ha et tydelig skille mellom langtids- og korttidsparkering i Sortland sentrum. Skibsgården, her representert av Heireng, har allerede innført egen parkeringsløsning.  Foto: Jenny Dahl Bakken

 

Siden den gangen har Skibsgården innført tre timer gratis parkering utenfor kjøpesenteret, der et kamera registrerer inn- og utkjøring.

– Gratis = fortrinn

Høyre var splittet i saken i formannskapets behandling av saken tidligere i februar. Roar Wessel Olsen ville gå videre med parkeringsprosjektet, mens Beate Bø Nilsen og Marthe Hov Jacobsen var imot. De to sistnevnte med argumentasjon om at gratis parkering i Sortland er et stort fortrinn for handelsnæringa i kommunen.

Dette gjentok Bø Nilsen for kommunestyret torsdag, med oppfordring om å se til byer som Harstad og Tromsø, som har avgiftsparkering i sentrum.

Flertallet i formannskapet ville for to uker siden gå videre med planen.

Før kommunestyremøtet torsdag, var innstillingen å bevilge innvestering på kr. 1.25 millioner kroner til parkeringsprosjektet fase 1.

Legger ansvaret på næringslivet

I kommunestyret var imidlertid tonen en annen. En bred politiker-tropp la store deler av ansvaret for å ordne opp over på næringslivet, og ville avslutte planen.

Frps Asbjørn Tingvoll, som har sittet i styringsgruppa for helhetlig parkering, sier at han i utgangspunktet var positiv til initiativet – som kom fra næringslivet.

– Dessverre startet problemene etter kort tid. Skibsgården innførte sitt eget system, og dermed falt noe av helhetsgrunnlaget bort. Prosjektet gikk likevel videre, og jeg trodde at initiativtakerne var samlet. Men dessverre kom det signaler om at de ikke var det. Nå har også andre signalisert at de ikke blir med. Dermed har grunnlaget falt bort, sa Tingvoll fra talerstolen.

Flere nye forslag

Andre sluttet seg til synspunktet.

Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet fremmet et felles forslag i saken, der alle nå vil skrote planen om helhetlig parkering. De mener at prosjektet ikke kan igangsettes igjen, før næringslivet selv ber kommunen om det. Videre foreslår de å oppfordre næringslivet til å etablere parkeringsplasser for egne ansatte.

Rødts Christoffer Ellingsen ville at kommunestyret skulle vedta at de prinsipielt er for avgiftsparkering, men at tiltaket avventes. Videre foreslo han et videre samarbeid mellom kommunen og næringslivet, og at de skal søke å etablere en helhetlig og lik løsning.

SV lanserte et lignende forslag som Rødt, men de inkluderte også et punkt om at de vil utrede hvor det kan være aktuelt å opprette ansatteparkering.

Oddmund Enoksen (SV) påpekte også at ikke alt ansvar kan legges over på næringslivet.

– Det er vårt alles problem hvis vi har en løsning som ikke fungerer, sa han.

Rødts Christoffer Ellingsen sa fra talerstolen at dersom Rødts forslag faller, vil de støtte SVs forslag.

Stort engasjement

Engasjementet i saken har vært stort, både fra politisk hold, fra næringslivet og fra innbyggerne. Blant annet er det opprettet en facebookgruppe med tydelig standpunkt mot ny plan for parkering.

– Ære være engasjement, men i denne gruppa er det mange som har blitt lagt til av andre. Vi kan derfor ikke ta fullt høyde for dette engasjementet. Uansett burde engasjementet ha kommet tidligere, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Politikerne har reagert på en epost som ble sendt ut fra initiativtaker til facebookgruppa, tidligere denne uka.


– Det ligner mest på trusler, og går ikke inn på saka i det hele tatt

Politikerne i kommunestyret fikk onsdag en epost fra facebookgruppa «Nei til parkeringsavgift i Sortland sentrum». Politikerne reagerer på ordlyden i eposten og sier det ligner mest på trusler.


Lasse Marthinussen, som har opprettet gruppa, har beklaget formen i mailen som er sendt ut, både i en sak på VOL, og på telefon til formannskapet i forkant av møtet torsdag.

Rådmannens forslag fikk null stemmer. Rødts forslag fikk tre stemmer og falt. SVs forslag fikk fire stemmer og falt. Fellesforslaget fra Ap, Sp, H og Frp ble vedtatt mot Rødts tre stemmer.