Fortsatt stor byggeaktivitet i Nord-Norge

Aldri før har byggeaktiviteten i Nord-Norge to år på rad vært like stor som i 2016 og 2017.

GODE TIDER: – Byggenæringen er ei av landsdelens aller største næringer. Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen, sier administrerende direktør i NESO, Ruben Jensen. 

Nyheter

I Nordland må vi mer enn 50 år tilbake for å finne tilsvarende byggeaktivitet. Økningen i Nordland var på hele 22 prosent i fjor.

2016 var et rekordår for byggenæringen i Nord-Norge. Ikke siden 1983 var det registrert høyere byggeaktivitet i landsdelen. Fra 1983 til 1984 sank imidlertid byggeaktiviteten med vel 12 prosent.

Etter at 2016 ble markert som året med høyest registrerte byggeaktivitet i Nord-Norge på 33 år, har det vært knyttet spenning til aktiviteten i 2017. Nå foreligger de helt ferske byggestatistikkene for 2017 fra Statistisk sentralbyrå.

NESO – Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon – bearbeider hvert år disse tallene og utarbeider egne statistikker for den nordligste landsdelen. 2017 kan karakteriseres som et historisk år for den nordnorske byggenæringen. Aldri før har det vært høyere samlet aktivitet over to påfølgende år, enn i 2016/2017. Rekordåret 2016 (høyeste aktivitet på over 30 år) er etterfulgt av et 2017 med tilnærmet like høy aktivitet.

– Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi ber derfor regjeringen om fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for videre vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier administrerende direktør i NESO, Ruben Jensen.

– Byggenæringen er ei av landsdelens aller største næringer. Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen. Dette viser at det er svært god fart i Nord-Norge, sier Jensen som i år måtte grave langt tilbake i de historiske tallene for å finne like stor byggeaktivitet på fylkesnivå som i 2017. Nordland peker seg ut med rekordhøy byggeaktivitet i 2017.

– Ingen av årene i våre statistikker de siste 50 år viser en like høy byggeaktivitet i Nordland som i 2017. Hvor langt tilbake vi må, og om vi i det hele tatt finner like stor aktivitet, skal vi ikke si noe om, da våre tall strekker seg fra 1967, sier adm.dir. Ruben Jensen i NESO.