Mange går glipp av billigere barnehageplass

Lavtlønte kan søke om redusert betaling for barnehageplass, men mange benytter seg ikke av tilbudet. Nå nærmer fristen seg for nye søknader.

Bildet er tatt i Ørntua barnehage.  Foto: Silje Helene Nilsen

Nyheter

Våren 2015 innførte regjeringen redusert foreldrebetaling for familier med lav husholdningsinntekt, og ordningen er videreført i statsbudsjettet for 2018 med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Man må selv søke om å få en reduksjon etter at man har sagt ja til barnehageplass.

De fleste kommuner har søknadsfrist 1. mars for å søke om plass.

For dårlig informasjon?

Stortingsrepresentant og leder av Utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen sier til NTB at mange ikke benytter seg av ordningen med redusert foreldrebetaling.

– Dessverre ser vi at hele 17.000 som kunne fått billigere barnehage i 2016, ikke benyttet seg av tilbudet. Dette skyldes trolig at for få vet om tilbudet, derfor oppfordrer jeg herved kommunene til å informere tydelig om dette nå som fristen for å søke nærmer seg, og spesielt når foreldre får brev om tilbud om plass, sier han.


– Best for barna

– Alle foreldre ønsker seg et best mulig barnehagetilbud for barna sine, skriver Martin Henriksen i dette debattinnlegget.

 

7.000 spart

Inntektsgrensen for å innlemmes i ordningen i 2015 var på 473.000 kroner, og maksimal foreldrebetaling ble satt til 6 prosent av husholdningens inntekt for første barn. Det betydde at en familie som tjente 350.000 kroner, fikk en reduksjon i foreldrebetalingen på om lag 7.000 kroner.

– Man får altså ikke reduksjonen automatisk, men må søke kommunen, og normalt få uker etter at man har takket ja til tilbud om plass, understreker Steffensen.


– Mangfold og kvalitet - ikke forbud

Private barnehager bidrar til innovasjon, mangfold og valgfrihet for foreldre. Debatten om private barnehager er polarisert, og tar oppmerksomheten bort fra hvordan vi kan sikre at alle barn får et godt tilbud i barnehagen.