ACER-debatten:

Sp vil utsette behandlingen av omstridt energipakke

Siden en ny juridisk vurdering fra regjeringen om EUs energiunion fortsatt ikke foreligger, ber Senterpartiet om at Stortingets behandling av saken utsettes.

Stortingspolitiker Ole André Myhrvold (Sp) sier partiet ønsker utsettelse av saken om EUs tredje energimarkedpakke. 

Nyheter

Justisdepartementets lovavdeling vurderer nå spørsmål om suverenitetsavståelse i forbindelse med norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

– Vi har bedt om utsettelse, sier Sps Ole André Myhrvold til NTB.

Han viste mandag til at den juridiske vurderingen fortsatt ikke foreligger.

Under kan du lese den siste ukas best leste leserinnlegg, som handler om akkurat ACER:


– Den store ACER-bløffen

ACER er et byrå som skal styre energimarkedet i Europa. Det vil få overnasjonal myndighet, og å slutte Norge til byrået, og til EUs energiunion, vil gi høyere strømpris, industridød, miljøskader i stor skala, og ikke minst vil det kreve en vesentlig suverenitetsavståelse.

 

Regjeringen har frist til torsdag med å legge fram vurderingen. Samme dag har Stortingets energi- og miljøkomité sitt neste møte.

– Vi synes uansett det begynner å bli lovlig kort tid. Vi må ha forsvarlig tid til å sette oss inn i den nye vurderingen når den kommer, sier Myhrvold.

Behandlingen av Norges tilslutning til energipakken er allerede utsatt én gang. Energi- og miljøkomiteen har nå frist på seg til 8. mars med å avgi innstilling, før saken etter den gjeldende tidsplanen skal behandles i plenum 22. mars.

Kjernespørsmålet i den juridiske vurderingen komiteen nå venter på, er hvordan styringen av den delen av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil komme inn under EUs energibyrå ACER, blir når Norge slutter seg til byrået.