Nordlaks øker med 266 tonn i Troms

Nordlaks har fått tillatelse fra Troms fylkeskommune om å øke sin maksimale tillatte biomasse i opprettsområde 10 i Troms med totalt 266 tonn laks, ørret og regnbueørret.

Troms fylkeskommune har nylig gitt Nordlaks tillatelse til å øke kapasiteten ved sine 14 oppdrettsmerder.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Samtidig som Nordland fylkeskommune har gitt tillatelse til en tilsvarende økning av den maksimale tillatte biomassen i Nordland, har Troms fylkeskommune nylig gitt tillatelse til å øke kapasiteten med 19 tonn ved de 14 oppdrettsmerdene i område 10. Dette er et område som også har fått «grønt lys» av fiskerimyndighetene. Årsaken er at faren for at lakselus skal drepe vill laks er mindre i dette området sammenlignet med andre soner langs kysten.


Nordlaks får «grønt lys»

Nordlaks får øke sin produksjonskapasitet på en rekke oppdrettstillatelser, etter at Nordland fylkeskommune har gitt tillatelse etter det nye trafikksystemet for oppdrettsnæringen.

 

To til seks prosent

Også for denne økningen i maksimalt tillatte biomasse er det i første omgang snakk om to prosent, som kan bli til sammen seks prosent i løpet av en toårsperiode.

For økningen på 266 tonn i område 10 i Troms har Nordlaks Oppdrett betalt nærmere 32 millioner kroner i vederlag.

– Økningen av den maksimale tillatte biomassen for de aktuelle tillatelsene medfører ingen endring av godkjent lokalitetsbiomasse på lokalitetene som er klarert for tillatelsene, heter det i godkjenningsbrevet fra Troms fylkeskommune til Nordlaks Oppdrett på Børøya i Hadsel.


Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I uke 7 i 2018 var eksportprisen for fersk laks i snitt 56,62 kroner kiloen. Det er en oppgang på 3,3 prosent sammenlignet med uka før, skriver SSB.

 

Trafikklys

Et spesielt vilkår som følger av tillatelsene, er at vederlaget ikke vil bli tilbakebetalt eller refundert dersom det senere skulle vise seg at kapasiteten skulle bli redusert i framtida. Etter det VOL forstår betyr det at pengene potensielt kan bli stående uten effekt, dersom fiskerimyndighetene på et senere tidspunkt skulle beslutte å skifte fra grønt til rødt lys i den aktulle oppdrettssonen.

Det vil imidlertid være i oppdretternes interesse å holde nivået på lakselus på et fortsatt lavt nivå. Slik kan oppdretterne hindre at myndighetene i framtida skal kunne vurdere å endre trafikklyset til rødt, som i praksis vil bety en reduksjon i den maksimale tillatte biomassen.