Opplags- og lesertall for Vesterålen:

Andøyposten klarte seg best

Opplagstallene for 2017 er klare. De viser at den digitale veksten fortsetter, mens færre leser papiravisene. I Vesterålen klarte Andøyposten seg best. Tallene preges av nedgang.
Nyheter

105 norske mediehus hadde opplagsfremgang i 2017. Daglig når mediehusene 81 prosent av befolkningen over 12 år, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver.

– 2017 ble et historisk år. Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men nå etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget. Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økning i digitalt opplag er større en nedgang i opplag på papirutgaver, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

Digital vekst

Vesterålen Online gikk i fjor over til en plussløsning, som første mediehus i Vesterålen. Tallene fra MBL viser at VOL ved nyttår hadde et godkjent «opplag» på 1.831.

– Dette er gjennomsnittstall for hele året. VOL hadde den kraftigeste veksten fra sommeren til nyttår, men dette vil først vises når opplagstallet for 2018 er klart. Antallet VOL-abonnenter er i virkeligheten betydelig høyere, sier Geir Bjørn Nilsen. Han er ansvarlig redaktør i VOL.

Ser vi på netto lesere har både Bladet Vesterålen og iVesterålen, som består av Andøyposten, Vesteraalens Avis og VOL gåt ned fra 23.000 lesere i fjor til 20.000 i år (BLV 20,3 og iVesterålen 20).

Denne målingen består av papiravisene samt mobil- og laptop-tall. Verd å nevne er at fjorårets måling på 23.000 for iVesterålen var på et tidspunkt også Sortlandsavisa var en del av målingen. Sortlandsavisa ble lagt ned etter første halvår i 2017.


Lesertall

I dag ble det også publisert lesertall. Disse baserer seg på statistiske spørreundersøkelser.

Tallene som ble publisert i dag viser at VOL har 8.000 lesere på mobil, som var ned 200 fra forrige måling. VOL er målt til 11.900 lesere på tablet og PC, mot 14.700 ved forrige måling.

Bladet Vesterålen er til sammenligning målt til 5.500 mobil-lesere (ned 500 fra forrige måling) og 9.100 pc/tablet-lesere, som var ned fra 10.200 ved forrige måling.


Digitale lesertall mobil
Avis2018/12017/22017/3
VOL mobil800082008900
BLV mobil550060004800


Digitale lesertall laptop:
Avis2018/12017/22017/3
VOL119001470014100
BLV9100102008700
 

– VOL var den første nettavisen i Vesterålen som innførte en abonnementsordning. Fallet i lesertallene må leses med dette som bakgrunn, sier Nilsen.

Han peker dessuten på at konkurrententen til VOL først innførte betalingsløsninger mot slutten av året, mens VOL gjorde det helt i begynnelsen av 2017.

Nilsen peker på at det skjer en viktig endring i det norske mediemarkedet.

– Mediehusene har i mange år vært presset både på opplags- og abonnementsinntekter. Ulike betalingsløsninger for nett har snudd trenden, også for VOL. Det er det gledelige, sier Nilsen.

Han sier at VOL har andre tall som er viktigere enn statistiske undersøkelser av lesermarkedet.

– VOL solgte pluss-abonnement bedre enn budsjett i fjor.  På lengre sikt er disse tallene de viktigste fordi disse inntektene skal finansiere journalistikken i årene som kommer, sier Nilsen.

Bladet Vesterålen søkte i fjor om pressestøtte for sin nettavis. Dette fikk de ikke med følgende begrunnelse:

«Tilskudd etter denne forskriften gis bare til nummerén- og alenemedier som utkommer med minst én utgave per uke og har et gjennomsnittlig nettoopplag på mellom 1.000 og 6.000». Avisens opplag falt til under 6.000 i 2017, og avisen kan dermed sende inn en ny søknad i år.

Papiravisene

Det er ikke nytt at papiravisopplaget går ned, og at avisene selger digitale abonnement i stedet.

For Bladet Vesterålen ble det en nedgang i fjor. I 2016 hadde avisen et godkjent opplag på 6.086, men gikk ned 280 i 2017 og ender på 5.806.

Vesteraalens Avis går ned 142 i opplag til 1880. Andøyposten går ned med skarve en i opplag, fra 1926 i 2016 til 1925 i 2017.


Opplagstall Vesterålen:
Opplag 2017Opplag 2016Endring
Bladet Vesterålen

5 806

6 086

-280

Yderst

819

1 014

-195

Vesteraalens Avis

1 880

2 022

-142

Øksnesavisa

1 571

1 593

-22

Andøyposten

1 925

1 926

-1

 

De andre avisene i Vesterålen opplever også nedgang. Yderst hadde størst prosentvis tilbakegang. Opplaget falt med 195 eksemplarer til 819. Det er et fall med 19 prosent. Prosentvis hadde VA nest størst tilbakegang. Deretter kommer BLV.

Øksnesavisa går ned 22 i opplag og havnet i fjor på 1571.


Opplagstall Nordland:

Avisa Nordland

18 476

17 862

            614
Lofotposten

5 851

5 357

            494
Fremover

6 806

6 763

              43
Avisa Hemnes

1 569

1 561

                8Helgelands Blad

4 013

4 208

           (195)
Yderst

819

1 014

           (195)
Meløyavisa

1 632

1 846

           (214)
Bladet Vesterålen

5 806

6 086

           (280)
Våganavisa

2 027

2 336

           (309)
Lesertallene

Det er også publisert lesertall for papiravisene. Også disse baserer seg på statistiske spørringer.

Første måling for 2018 viser at BLV har 15.500 lesere av papiravisen, som er ned fra 16.400 ved forrige måling.

Andøyposten hadde 4.000 lesere, ned 200 fra forrige måling. Vesteraalens Avis er målt til 5.000 lesere, som er ned fra 5.800 ved forrige måling.


Lesertall Vesterålen Papir:

Lesertall Vesterålen, papir:

Avis2018/12017/12017/2
Andøyposten400042004300
Bladet Vesterålen155001640017300
Vesteraalens Avis500058005300


– Jeg synes det er gledelig i Andøyposten holder stand. I 2017 reduserte Andøyposten antallet ukentlige utgivelser fra tre til to. Leserne har tatt veldig godt imot denne endringen, og opplagstallet har vært stabilt gjennom året.

Om Vesteraalens Avis, sier han:

– Vesteraalens Avis er blant de få avisene i Norge som ikke har et eget «pluss-produkt» på nett. Det er mye av årsaken til at VA har tilbakegang.

Nilsen peker på at VA samarbeider med VOL, som innførte en betalingsløsning i januar i fjor. VOLs abonnementsinntekter vokste svært kraftig i fjor.

– En rekke mediehus har vekst i opplagstallene, men dette er fordi avisene vokser på digitale plattformer gjennom ulike «plussløsninger».