Bent Bakkan fra Sortland ny leder i MDG Nordland

Miljøpartiet de Grønne i Nordland har valgt ny leder. Han er fra Sortland, og heter Bent Bakkan.

Bent Bakkan fra Sortland er ny leder for Miljøpartiet de Grønne i Nordland.  Foto: Hege Abrahamsen/Bris Studio AS

Nyheter

Bent Bakkan er opprinnelig fra Bø i Vesterålen, men bor nå på Holmstad i Sortland. I helga ble han valgt til fylkesleder for Miljøpartiet de Grønne.

– Jeg var innstilt som leder på forhånd. Det er ikke noe dramatikk rundt det, jeg har sittet i styret i tre år. Flere av oss har sittet i mange år i styret. Både for min del og resten av styret, var det ganske naturlig at jeg overtok. Å hente inn noen nye, koster mer enn å spinne videre på den kompetansen man har fra før, sier Bakkan selv. Han tar over som leder fra Bror Hansen fra Narvik, som har sittet i tre år, og nå valgte å gi seg.

Vil bygge lag

Bakkan har to hovedmål for fylkeslaget framover.

– Det ene er å bygge organisasjon, å gjøre fylkeslaget sterkere ved å bygge flere lokallag. Vi mangler liste i mange kommuner, sammenligna med de fleste andre partier. Vi mangler også lokallag stedet hvor vi har mange medlemmer, som for eksempel Vågan og Rana, sier han.

– En annen ting, er synlighet. Vi har ikke vært synlige, annet enn i valgkampen opp mot stortingsvalget i fjor, men det er viktig også for meg å bli mer synlig, både at MDG bør bli mer synlig generelt i det politiske landskapet, og jeg som fylkestingsrepresentant, sier han.


Christian Torset valgt til leder for Nordland SV

Årsmøtet i Nordland SV fulgte valgkomiteens innstilling, og valgte Christian Torset til leder for neste periode.

 

Når det gjelder saker, er Bakkan selv svært opptatt av fiskeri og distriktspolitikk, for å nevne noe.

– Vi ser det som et viktig poeng å jobbe med for eksempel fiskerinæringa - den største og mest verdifulle næringa Norge noensinne har hatt, gjennom tidene. Det er vanlig at verdiene ikke blir igjen i Nordland. Sånne ting ønsker jeg å bidra til å få belyst bedre, og å få løfta statusen til fiskerinæringa, sier han.

Partiet driver også i disse dager og diskuterer internt hva de skal mene om Acer. Bakkan omtaler seg selv som «avventende negativ».

– Vi vet ikke. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål. Det er mye bastante standpunkt på alle sider, men vi må finne ut av hvor vi står. Enn så lenge er jeg imot, sier han.

Mange verv

Bakkan er en aktiv mann. I tillegg til vervet som fylkesleder, sitter han som nevnt som folkevalgt på fylkestinget. Han jobber til daglig som regionleder i Ungt entreprenørskap. Han har flere verv internt i partiet, blant annet sitter han i en arbeidsgruppe som skal utvikle distriktspolitikken deres.


Sigbjørn Aanes går til First House

Melbuværing Sigbjørn Aanes, som i fjor forlot stillingen som presseansvarlig for Erna Solberg, går til ny jobb i First House.

 

Han sitter også i flere komiteer, som komiteen for næringsprisen for kvinner, han er varastyremedlem i Møysalen nasjonalparkstyre, meddommer i Vesterålen tingrett og styremedlem i Norsk Solenergiforening, lokallag Nord-Norge. Mange baller i lufta der, altså.

Fylkesårsmøtet valgte ikke bare leder, men også styre - flere av styremedlemmene fortsetter. Styret består, i tillegg til leder Bakkan, av Toine C. Sannes (også hun fra Vesterålen, bosatt i Sigerfjord), Kleo Delaveris, Christopher Hermansen, Thomas Johansen og Danielle Johanna Hansen. Vara er Sissel Aronsen, Harald Vøyle og Eva-Mari Rakhola.