Advarer om økt snøskredfare

Mye nedbør og sterk vind gir økt snøskredfare for Nord-Norge. Nå er snølaget så ustabilt at noen middels store eller store naturlig utløste skred kan forekomme i Lofoten og Vesterålen.

Det er betydelig skredfare for Lofoten og Vesterålen i helga, og varsom.no maner til forsiktighet i fjellene.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Hovedredningssentralen Nord-Norge ber folk følge med på varsom.no for varsel om økt snøskredfare. Varselet som ble gitt fredag kveld gjelder spesielt for området Salten/Svartisen til Vest-Finnmark.

– Ta nødvendige forholdsregler om dere drar på tur, skriver Hovedredningssentralen.

Betydelig skredfare

For Vesterålen og Lofoten er skredfaren betydelig, faregrad 3 lørdag og søndag.

Det betyr at du må være forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket.

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.

– Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn, skriver varmsom.no.

Slik forholdene er nå kan det også utløses flakskred. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt.

Oppfordrer til forsiktighet

Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

– Mye nedbør og sterk vind gjør at skredfaren i Nord-Norge øker i helgen og kan søndag komme opp i faregrad 4 - stor. Snøskredvarslingen oppfordrer derfor alle til å utvise stor forsiktighet og unngå skredterreng om man tenker seg ut på tur i de nordnorske fjellene, skriver skredvarslingen.