Ber Stortinget om å starte investeringer på Evenes til 1,1 milliarder kroner

Fredag ba Regjeringa Stortinget om godkjenning til å starte opp flere investeringsprosjekter, blant annet de på Evenes.

Fredag ba Regjeringa Stortinget om godkjenning til å starte opp flere investeringsprosjekter, blant annet de på Evenes. 

Nyheter

Proposisjonen inneholder flere prosjekter, men det mest interessante for vesterålinger er kanskje det som omhandler Evenes. I proposisjonen ber de om oppstart på fornying og forbedring av infrastruktur, vern og sikring på Evenes. Prislappen på dette første steget i utbyggingen på Evenes, har en anslått prisramme på 1,14 milliarder kroner. Totalkostnaden på hele prosjektet er anslått til 4,4 milliarder kroner.


Proposisjonen har følgjande innhald:

  • Godkjenning av kostnadsramme for fem nye materiellprosjekt: Anskaffing av landbasert transportstøtte, hand- og avdelingsvåpen, bruleggarpanservogn, ingeniørpanservogn, og nye kystvaktfartøy.
  • Godkjenning av kostnadsramme for tre nye eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt: Haakonsvern – infrastruktur og fjernvarme, Evenes – fornying og oppgradering av infrastruktur, og Evenes – vern og sikring.
  • Andre saker: Oppmodingsvedtak om NH90 og nye Kystvaktfartøy, forlenga levetid for overvakingsflya i NATO, framhald av oppfølgingsplanen for veteranar, og evaluering av husleigeordninga i forsvarssektoren.
 

KVU

Torsdag ble som kjent konseptvalgutredninga for Evenes-utbygginga klar. Det samme ble den eksterne kvalitetssikringa. Her kom det frem at prislappen anslås å ligge på 4,4 milliarder kroner.