B-ruta på Lødingen-ferga tas ut

Foreløpig ingen løsning mellom partene - fare for storstreik søndag morgen

Ved midnatt går fristen for meklingen mellom NHO og LO og YS-forbundene ut. Fører meklingen ikke fram, kan den første storstreiken på 18 år være et faktum.

En av fergene på sambandet Lødingen-Bognes vil tas ut i streik fra midnatt om ikke partene kommer til enighet i løpet av lørdag kveld.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

I 19.30-tiden lørdag kveld satt fremdeles LO, YS og NHO hos riksmekleren uten å ha kommet til noen form for enighet.

NRK melder at partene nå har sendt brev til regjeringen for å få bistand i AFP-forhandlingene.

Meklingen har pågått siden onsdag og ved midnatt går fristen for meklingen mellom NHO og LO og YS-forbundene ut. Fører meklingen ikke fram, kan den første storstreiken på 18 år være et faktum.

200.000 kan bli tatt ut

Hele 35.000 medlemmer i LO og YS tas nemlig ut i streik fra søndag morgen klokken 6 hvis partene ikke blir enige. Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

Kollektivtransporten vil bli rammet hardt av en streik. De fleste busslinjene blir innstilt i sin helhet blant annet i Oslo, og fergetrafikken rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir også berørt. Hos noen samband blir det full stopp, mens andre samband vil få et redusert tilbud.

For Vesterålens del blir B-ruta på Bognes-Lødingen-ferga rammet. I praksis betyr det fire færre avganger i døgnet. Både styrmann og øvrig mannskap på «M/F Lødingen» vil tas ut i streik.

A-ruta går som normalt.

Også industri, bergverk, El- og IT, heisfaget, bakerier, bryggerier, meierier, veterinærer, butikk- og kontorpersonale, frisørbransjen og sjokolade- og snacksbransjen vil bli berørt.

AFP og pensjon

Hvor mange som tas ut i streik er også avhengig av hvilke deler av forhandlingene som partene eventuelt ikke blir enige om.

For eksempel har LO varslet at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik, hvorav 7.868 er omfattet av Industrioverenskomsten.

Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun de sistnevnte som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 29.000 bli tatt ut.

Lista over LO-bedrifter som tas ut i streik, er 49 sider lang.

Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Mye tyder på at partene er på bølgelengde når det gjelder lønnskravene, men AFP og tjenestepensjon er et område hvor de står langt fra hverandre.