Storstreik avblåst – enighet i meklingen mellom NHO og LO/YS

Meklingen mellom NHO, LO og YS-forbundene har ført fram. Storstreiken, som kunne omfattet inntil 200.000 ansatte, er unngått.

NHO-leder Kristin Skogen Lund, riksmekler Nils Dalseide og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etter meklingen mellom NHO, LO og YS.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nyheter

– Vi har arbeidet over flere dager og videre utover natten og fram til nå, og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på til dels kraftig motstridende interesser, lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt. Det går nå til uravstemning, sa riksmekler Nils Dalseide klokken like før 15.30 søndag ettermiddag.

– Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, konstaterer han.

– Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Det har vært en vanskelig og langvarig mekling, men vi har fått gjennomslag for de fleste av de viktigste kravene våre. I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Nådde fram på flere punkter

Litt over 15 timer på overtid møtte riksmekler Nils Dalseide pressen sammen med NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Sistnevnte opplyser til NTB at han er godt fornøyd med utfallet av forhandlingene.

– Vi gikk inn i disse forhandlingene med krav om en mer rettferdig pensjon. Vi ønsket å tette hull i AFP-ordningen, vi ønsket å sikre sliterne, vi ønsket å få på plass regler knyttet til reise, kost og losji samt økt kjøpekraft for våre medlemmer. Her nådde vi fram på alle punkt unntatt ett – som gikk på den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP), sier Gabrielsen.

Verdt innsatsen

LO-sjefen fastslår at forhandlingene har vært lange, men mener det var vel verdt innsatsen med tanke på resultatet.

– Vi så det var mulig å komme fram til en enighet, og derfor brukte vi såpass med tid. Det var riktig. Det at vi nå klarer å tette hull i dagens AFP-ordning, legge grunnlaget for en ny og forbedret ordning, det sikrer pensjonen for veldig mange, sier han.

LO-lederen er også fornøyd med at partene klarte å få på plass et slitertillegg. Når reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere, har LO og Fellesforbundet vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, mener han.

Skal kjempe for OTP

Når det gjelder kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen, fastslår Gabrielsen at de ikke legger dette kravet fra seg.

– Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier Gabrielsen.

Når det gjelder lønn, blir det generelle tillegget på 1 krone i timen fra 1. april 2018–1.950 kroner i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen, 4.875 kroner i året, og totalt 6.825 kroner til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som er 464.139 kroner i året.

Ny AFP skal utredes

Partene er altså enige om mål og rammer for en ny, framtidig AFP-ordning, som fortsatt vil være en kvalifiseringsordning. AFP-pensjonen den enkelte får, vil imidlertid henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. LO understreker at flere, også yngre arbeidstakere, på den måten vil nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene, og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.