Skal asfaltere veier i Vesterålen

Nordland fylkeskommune skal utbedre 185 kilometer vei, primært med reasfaltering og forsterking av veien. Flere av veiene er i Vesterålen.

Hadsel bru.  Foto: Idar Wangen

Nyheter

Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveiene, og det er stort vedlikeholdsbehov. De skal nå bruke 100 millioner kroner på å forsterke og reasfaltere veier. Her kan du se lista over alle veistrekningene det gjelder.

Den lengste veistrekninga i Vesterålen som skal asfalteres, er strekninga mellom Stokmarknes sentrum og Hadsel kirke, en strekning på rundt 5,5 kilometer.

Deretter følger strekninga fra Sortlandsbrua til Kvalsauk.

 

Andre vesterålsstrekninger som skal reasfalteres:

Børøya-Hadselbrua (1290 meter), Hattneset nord - Hattneset terminal sør (439 meter), Hadselbrua (1070 meter), Ramnflåget (509 meter), Sortland-Frøskeland (1140 meter), Straumsnes-Straume rundkjøring (3494 meter), Holmstad (4480 meter, på fylkesvei 951).

Alt i alt skal altså noen mil vei asfalteres i Vesterålen. Alt skal skje innen utgangen av året.