Forskningsrådet på rundreise til bedrifter i Vesterålen:

– Mange vet ikke at de har krav på støtte

Denne uka er Forskningsrådet på rundreise til bedrifter i Vesterålen og omegn. Det er en enorm kreativitet og innovasjon her, mener regionleder Bjørn Gjelland Nielsen, som gjerne tar imot flere søknader fra vesterålsbedrifter.

Bjørn Gjelland Nielsen er nå i Sortland - tirsdag går turen videre til Andenes, så skal han blant annet til Leknes og Lødingen.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Nyheter

Bjørn Gjelland Nielsen er regionleder i Forskningsrådet for Nordland. Han er i disse dager i Vesterålen for å besøke bedrifter og knytte kontakter i næringslivet.

– Det er her det skjer. Det er et spennende næringsliv her. Vi har virkemidler som treffer næringslivet her godt, som skattefunn, sier Nielsen.

Få vet om

Denne ordninga er en av hovedgrunnene til at Nielsen nå befinner seg i regionen. Skattefunn er en slags forkortelse som står for intet mindre enn «Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv», og det er en ordning som gjør det mulig å få dekka 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Det gjelder altså konkrete forsknings- og utviklingsprosjekter - men ifølge Nielsen kan det bety litt av hvert.

– Mange tror at dette er forbeholdt store bedrifter, med egen utviklingsavdeling og samarbeid med store forskningsmiljøer. Men det kan like gjerne være snakk om utvikling av et nytt produkt, eller interne prosjekter i små bedrifter, sier han. Nielsen vil gjerne at flere skal benytte seg av ordninga.

– Jeg tror mange selskaper ikke er klar over mulighetene som ligger i ordninga, sier han.

Rettighet

Det er en rettighetsordning, det betyr at alle selskaper med prosjekter som oppfyller kriteriene, har rett på å få dette skattefradraget, ved søknad.

– Har dere noe tak på dette, noen begrensning på antall bedrifter i ordninga?

– Nei, det har vi egentlig ikke. Det er jo en rettighet, og vi vil at flest mulig bedrifter skal benytte ordninga.

Nielsen syns det er mange innovative bedrifter i området, som kunne hatt glede av ordninga.

– Det er bedrifter som er innovative inn til margen, flere som opererer globalt, sier han.

Ifølge Nielsen er sjømatnæringa gode på å søke, men også der er det bedrifter med mulighet for å søke, som ikke har gjort det. En del er trolig ikke klar over at det de driver med, kan gi rett til slik støtte.

– De er så vant til å være innovative, at de regner det som vanlig drift, men så kvalifiserer det de driver med, likevel til støtte, sier han.