Fikk utbetalt 101.700 kroner:

Fengsel for NAV-bedrageri

En vesteråling må i fengsel etter å ha fått utbetalt 101.700 kroner fra NAV som mannen ikke hadde krav på å få.

En vesteråling er dømt til 24 dagers fengsel etter å ha fått utbetalt 101.700 kroner fra NAV som han ikke hadde rett til å få utbetalt.   Foto: Sanna Drogset Børstad

Nyheter

I perioden 3. februar 2014 til 24. april 2016 leverte mannen meldekort til NAV for å utbetalt ledighetstrygd uten å oppgi alle timene han jobbet for to forskjellige arbeidsgivere.

– Han hadde i perioder hvor han hadde vært i arbeid, fortsatt å sende meldekort til NAV med opplysninger om å ha vært uten arbeid, og derved uberettiget mottatt dagpenger, skriver Vesterålen tingrett i dommen.

Mannen fikk utbetalt til sammen 101.700 kroner. Mannen tilstod forholdet da retten behandlet saken 4. april i år. Mannen var tiltalt båe for å skaffet seg uberettiget vinning og for å ha avgitt falsk forklaring.

Grovt bedrageri

Retten skriver at bedrageri på mer enn folketrygdens grunnbeløp, regnes som grovt bedrageri. Retten legger til grunn at dette beløpet er cirka 88.000 kroner for perioden fra februar 2014 til april 2016.

– Det bedratte beløp er klart over den fastsatte grense, skriver retten i dommen.

Vesterålingen argumenterte for en mildere straff ut fra helsemessige problemer. Dette mente retten ikke kunne tillegges vekt. Retten mener videre at vesterålingens tilståelse heller ikke kan føre til en mildere straff. 

Normalt vil en slik sak føre til fengsel på mellom 18 og 30 dager.

– Saken har hatt noe liggetid hos påtalemyndigheten. Dette tilsier noe redusert straff, skriver retten, og mener det fengsel i 24 dager er passende.

Retten finner at vesterålingens økonomiske situasjon er slik at han skal slippe saksomkostninger.