Arbeiderpartiet:

Lanserer opptrappingsplan for norsk jordbruk

Verdens laveste antibiotikabruk, større verdiskaping fra jorda i Norge, klimatilpasning og arbeidsplasser i hele landet. Dette er blant ingrediensene i Aps opptrappingsplan for trygg matproduksjon.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.  Foto: Pressefoto

Nyheter

–  For å nå målene våre for trygg matproduksjon og arbeidsplasser i hele landet, lanserer Arbeiderpartiet nå vår opptrappingsplan fram mot 2025 for å øke selvforsyningen og verdiskapingen på våre egne ressurser i jordbruket. Vi følger opp arbeidet fra forrige stortingsperiode, og vil vil sørge for at vi i Norge har nok og trygg mat som gir folk god ernæring og helse. Samtidig vil vi styrke beredskapen, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i ei pressemelding.

Klimatilpasning

Arbeiderpartiet vil ruste Norge for tider med mer nedbør og tilpasse matproduksjonen til klimaendringene.

– Derfor vil vi øke investeringene i grøfting og drenering og gjøre dem forutsigbare over tid slik at vi kan øke kvaliteten og mengden av mat og fôr som vi produserer på egne ressurser.  For å nå målene våre, må vi bruke jorda i hele landet. Det gir muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping i jordbruket og næringsmiddelindustrien i alle deler av Norge, sier Jonas Gahr Støre.

I behandlingen av jordbruksmeldingen våren 2017 var Arbeiderpartiet en viktig bidragsyter for mål om  størst mulig selvforsyning og matproduksjon i hele Norge. Partiet følger nå opp arbeidet med flere praktiske tiltak for å tilpasse jordbruket og forsterke selvforsyningen og beredskapen. 


Plan for hele Norge og hele produksjonsrekka

Lanbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen vektlegger at dette er en helhetlig plan for Norge og for hele rekken av produksjoner i jordbruket med korn, grovfôr til dyra, grønnsaker, frukt og bær. Han peker spesielt på at dette er en forsterking av beredskapen i Norge.

– Arbeiderpartiet vil forbedre beredskapen i Norge gjennom å skape muligheter for tørking og lagring av korn på de enkelte brukene.  Matmangel kan medvirke til uro og konflikter flere steder i verden. Arbeiderpartiet vil sørge for at tryggheten for maten forbedres i Norge, forteller Sandtrøen.

– For å bidra til at nye generasjoner eksempelvis kan arbeide med kornproduksjon og bærekraftig kombinert melke- og kjøttproduksjon, legger denne planen til rette for en styrking av gjennomsnittsbruket.

Samfunnsoppdraget

Ap-lederen legger stor vekt på jordbrukets samfunnsoppdrag om å produsere nok, naturlig og trygg mat på norske ressurser som gir folk god ernæring og helse.

– Planen vår vil sørge for mat av topp kvalitet, biologisk mangfold, levende bygder og kulturlandskap.  Vi vil at Norge skal være verdensledende på laveste antibiotikabruk i matproduksjonen for å sikre trygghet og god helse til folk, sier Jonas Gahr Støre.