Spenning om sukker og død i regjeringens budsjettrevisjon

Avgiftsendringer på sukker og død, samt mer penger til Forsvaret, karbonfangst og barnehager. Det er opposisjonens hovedkrav til revidert nasjonalbudsjett. 

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget. Stortingspresident Olemic Thommesen følger med.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Kravlisten er lang og forventningene mange hos opposisjonen når regjeringen tirsdag legger fram sin revisjon av statsbudsjettet og forslag til neste års kommunebudsjett.

Avgiftspolitikken står i sentrum for oppmerksomheten. De siste årene har de borgerlige partiene forhandlet seg fram til flere avgifter som har satt sinnene i kok – og som til dels har blitt latterliggjort, som poseavgift, flypassasjeravgift, sukkeravgift og det såkalte dødsgebyret – en ny avgift "for å dø".

– Jeg er spent på om det kommer enda flere kjappe og lite gjennomtenkte avgifter nå, for regjeringen har mange store løfter de skal finansiere. Men disse avgiftene har jo ikke akkurat fungert særlig godt, sier finanspolitisk talsperson for Ap, Rigmor Aasrud til NTB.

Sur avgift

Det er særlig økningen i sukkeravgiften med 83 prosent og økningen i avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer med 42,3 prosent som har provosert det siste halvåret. Tall som NHO nylig la fram, viser store tap for norsk sukkervareindustri og en omfattende handelslekkasje på brus og søtsaker til Sverige etter at avgiften ble innført 1. januar i år.

– Sp vurderer i år situasjonen for tusenvis av bryggeriansatte som kritisk på grunn av den kraftige økning av sukkeravgiften. Vi krever at den blir reversert for å trygge norske arbeidsplasser og sikre norsk verdiskapning, sier finanspolitisk talsperson i Sp, Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Også KrF, som var med og forhandlet fram avgiften, krever nå en omlegging og ber om en utredning.

Etter det NTB erfarer vil imidlertid statsminister Erna Solberg (H) ikke gå inn for å endre avgiften i revidert budsjett. Isteden vil hun sende saken tilbake til Stortinget og be partiene der rydde opp.

Dødsavgift

En annen omstridt avgift er det såkalte dødsgebyret på 1.130 kroner, som Høyre og Frp fikk gjennom i budsjettforhandlingene med KrF og Venstre før jul. KrF har i ettertid snudd og sier det var en glipp at de ikke reagerte på gebyret under forhandlingene.

Til tross for at det er flertall mot gebyret på Stortinget, varslet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) nylig i Vårt Land at gebyret skal innføres, siden KrF har underskrevet avtalen. KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad reagerer sterkt på at regjeringen ikke ser ut til å vike i spørsmålet.

– Jeg håper de tar en ekstra runde på dette internt og lar være å innføre det. Det er en avgift som rammer de svakeste og som er usosial, sier Ropstad til NTB.

Forsvar og karbonfangst

Når det gjelder forventninger til nye satsinger, er det tre saker som peker seg ut på opposisjonens prioriteringsliste:

* Nok penger til tre planlagte prosjekter for karbonfangst og lagring. For både Ap, KrF, SV og MDG er dette blant hovedkravene.

* Mer penger til Hæren og Heimevernet. Dette er hovedkrav hos både Ap og Sp.

* Nok penger til nye normer: De tre rødgrønne partiene krever "økonomisk nødhjelp" for å hjelpe kommunene og de private barnehagene med innføringen av ny bemanningsnorm i barnehagene, mens KrF vil følge nøye med på at partiets store forhandlingsseier – lærernorm i grunnskolen – blir fullfinansiert.

700 nye sykehjemsplasser

Et knippe nyheter fra budsjettrevisjonen er allerede lekket ut. Under Frps landsmøte ble det varslet at det vil bli satt av penger til 700 nye sykehjemsplasser, uten at det ble konkretisert et beløp.

148 millioner kroner ekstra går til boligbygging og infrastruktur på Svalbard og 130 millioner kroner mer til innsatsen mot marin forsøpling, er videre blant de største beløpene som er kjent.

Regjeringen har også varslet at de vil sette av 38 millioner kroner for å flytte 80 familier og 170 barn ut av asylmottak, og samtidig myke opp reglene for ID-dokumenter.

Dette er kjent så langt fra det reviderte nasjonalbudsjettet:

* 148 millioner kroner ekstra går til boligbygging og infrastruktur på Svalbard.

* Rammen og tilskudd til studentboliger økes med totalt 93,5 millioner kroner, slik at det er mulig å nå målet om 2.200 nye studentboliger.

* Borgarting lagmannsrett får 15 nye utrederstillinger, i revidert blir det bevilget penger til ti av stillingene, mens de siste fem skal domstolen finansiere selv.

* Det settes av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken over en periode på fem år.

* Regjeringen myker opp reglene for ID-dokumenter og setter av 38 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier og 170 barn ut av asylmottak.

* Kulturminister Trine Skei Grande (V) opplyste på Nordiske Mediedager 2. mai at regjeringen utvider ordningen med momsfritak for elektroniske medier til å gjelde all digital journalistikk.

* Regjeringen legger opp til å øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner for 2018.

* Regjeringen foreslår å utvide ordningen med minoritetsrådgivere i skolen med 13 nye stillinger.

* Reduserte alkoholavgifter for småskalabryggerier på anslagsvis 15 millioner.

* 16,5 millioner kroner settes av til avansert norsk datasikring. Mesteparten av pengene tilfaller Simula og Simula@UiB i Bergen for å utdanne norske kryptologer.

* Under Frps landsmøte i starten av mai ble det varslet at det settes av penger til 700 nye sykehjemsplasser i revidert budsjett, men det er ikke blitt konkretisert hvor mye penger som skal bevilges.