Høie: Ikke noe galt med anbudet om luftambulansen

Anbudet om å drifte luftambulansetjenesten ble gjennomført i tråd med alle prinsippene i anskaffelsesregelverket, sier helseminister Bent Høie (H).

Anbudet om å drifte luftambulansetjenesten ble gjennomført i tråd med alle prinsippene i anskaffelsesregelverket, sier helseminister Bent Høie (H). 

Nyheter

I sin redegjørelse til Stortinget tirsdag ba Høie Lufttransport, som tapte anbudsrunden, om å være seg bevisst sitt ansvar for å ivareta en sømløs overgang til selskapet Babcock SAA overtar ansvaret i juli neste år.

– Det er ikke grunnlag for å hevde annet enn at konkurransen er gjennomført i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, sa Høie, som mandag hadde møter med ledelsen for Lufttransport


Fem av ni luftambulansefly står på bakken

Lufttransport opplyser at fra mandag morgen av, vil fem av ni luftambulansefly stå på bakken.

 

Han viser også til at Lufttransport ikke har klaget på anbudskonkurransen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Overføringen av kontrakten fra Lufttransport til Babcock har ført til en konflikt om pilotenes arbeidsforhold, noe som har ført til en krise i luftambulansetjenesten. Tirsdag sto tre av ni ambulansefly på bakken, mens to var i delvis drift.


VG fikk tilgang til intern epost:

Frykter at luftambulansetjenesten faller sammen

Dersom partene i luftambulansekrisen ikke kommer til enighet om en ny lønnsavtale, kan konsekvensen bli at 75 piloter og 14 teknikere slutter hos selskapet Lufttransport innen utgangen av juni.

 

Rødt har lagt fram forslag om at kontrakten med Babcock annulleres. Forslaget skal nå hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen.

Høie fastslår at krisen så langt ikke har ført til alvorlige konsekvenser for liv og helse.


– Ambulansar og atomvåpen

Norske ambulansefly skal frå neste år drivast av eit selskap som er snublande nær å bli svartelista av oljefondet. I mellomtida står tenesta i fare for å kollapse.

 

– Det er en vanskelig periode. Helsetjenesten viser seg samtidig fra sin beste side. Det er mobilisert både personell og ekstra ressurser for å finne løsninger som på best mulig måte ivaretar befolkningens trygghet.

(©NTB)