Mattilsynet drukner i bekymringsmeldinger om dyrevelferd

Mattilsynet i region nord har registrert 70 prosent økning i antall bekymringsmeldinger hittil i år. I 50 prosent av tilfellene har Mattilsynet funnet brudd på dyrevelferdsloven. I kun ett tilfelle endte bekymringsmeldingene med anmeldelse til politiet.

Disse husdyrene har det etter forholdene bra. I mai 2018 kunne Mattilsynet region Nord melde om en oppgang i anntall bekymringsmeinger på over 70 prosent.  Foto: Mattilsynet

Nyheter

Det opplyser avdelingssjef Katrine Flostrand i Mattilsynet avdeling Midtre- Hålogaland til Vesterålen Online.