Regjeringen setter av 200 millioner kroner ekstra til lærernorm

Regjeringen setter av 200 millioner kroner ekstra til lærere i revidert budsjett for å oppfylle KrFs lærernorm.

Regjeringen setter av penger til 2.300 nye lærere til høsten for å oppfylle KrFs lærernorm. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Nyheter

Til sammen blir det satt av 700 millioner kroner til flere lærere fra høsten, opplyser kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB. 200 millioner kroner er friske midler i revidert budsjett, mens 500 millioner kroner er penger som alt er bevilget under vignetten tidlig innsats i skolen. Regjeringen øremerker nå disse pengene til flere lærere.

Det var Kristelig Folkeparti (KrF) som i budsjettforhandlingene i fjor høst fikk gjennom en lærernorm i grunnskolen. Den sier at det maksimalt skal være 16 elever per lærer fra 1.–4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer fra 5.–10. trinn fra høsten 2018.

Siden 2015 har regjeringen bevilget penger til tidlig innsats. I fjor utgjorde bevilgningen 1,2 milliarder kroner. Samme beløp var satt av i år, men med de ekstra midlene øker altså potten til totalt 1,4 milliarder for 2018. Departementet beregner at norske skoler får midler til 2.300 flere lærere høsten 2018 enn i 2014.

– Den største kamelen

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har tidligere omtalt normen som den « største kamelen hun har slukt» , og Høyre har i en årrekke gått hardt til angrep mot forsøk på å innføre en norm for lærertetthet. Sanner synes likevel ikke det er problematisk å være ministeren som nå må innføre den.

– Jeg er for flere lærere, og jeg er for gode lærere. Når vi nå har inngått avtalen med KrF, følger vi den opp, og den går godt inn i regjeringens opplegg for tidlig innsats. For oss er det viktig at det ikke blir en voksennorm, men en lærernorm, sier Sanner, som påpeker at KrF til gjengjeld har akseptert at kompetansekravene for lærerne skal videreføres.

Også kommuner som alt har oppfylt normen, skal få midler. Sanner sier han ikke vil straffe kommuner som har brukt pengene til «tidlig innsats» slik regjeringen ønsket, nemlig til å øke lærertettheten.

– Med denne bevilgningen kommer ingen til å tape på innføringen av normen, understreker Sanner.

Oslo får flest

Kommunene som vil få mest penger til nye lærere, er alle blant landets største. Oslo er suverent på topp med 494 nye årsverk. Deretter følger Bærum med 92,2 nye årsverk, Bergen med 79, 7, Stavanger med 61,9 og Tromsø med 54, 2 årsverk.

Sanner medgir at det kan bli vanskelig fylle alle de 2.300 lærerstillingene som det nå bevilges penger til. Derfor er det alt sendt på høring en forskrift om unntak fra normen i en overgangsperiode.

– Vi vet at det blir en utfordring de første årene. Det ville det vært både med og uten lærernormen. Det er bakgrunnen for at vi har en stor satsing på lærerrekruttering, og det gjør at vi skal klare dette, sier Sanner.

Lærernormen skal strammes inn enda et hakk fra høsten 2019. Da skjerpes kravene til maksimalt 15 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 10. trinn.

Hele lærernormen er anslått å koste totalt 2 milliarder kroner.