Forsker på hvordan fisk takler oljesøl:

– Gir deformert skjelett og hjerteutvikling, og fisk dør av sult

På Havforskningsinstituttet er de i gang med et prosjekt med mål om å se på hvordan fiskeyngel og -egg håndterer oljesøl. Foreløpig er resultatene nedslående.

Polartorsken er viktig i det arktiske økosystemet. En ny studie viser at yngelen og eggene er svært følsomme for små mengder oljesøl.   Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Nyheter

Det er NRK som melder om forskningsprosjektet hos Havforskningsinstituttet. Det er forsker Bridie Allan som er forsker på prosjektet, kalt Eggnox. Hun trekker fram mulig oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen som en sentral grunn for at prosjektet er viktig.

Det går ut på at de lager oljesøl i forsøkstanker hvor det er fiskeegg og fiskelarver. Deretter kan de observere eggene og larvene for å se hvordan de påvirkes av oljesølet. De tester med forskjellige arter.

– Lett bytte

Prosjektet er ikke offisielt avslutta før til høsten, men hovedtendensene er tydelige. Det skal ifølge Allen lite oljesøl til før fiskeyngelen påvirkes. Det gjør den til et lett offer for rovfisk. Forskerne har testet ved å også putte rovfisk i oljesøltankene. Og yngelen blir tydelig påvirket av oljesølet.

– De oppfører seg som de er «overmodige og fulle», og ikke bryr seg om de blir spist. Det er ikke særlig smart for en liten fiskelarve, sier Allan til NRK. Yngelen ble testa mot voksen torsk, som i forsøkene enkelt klarte å fange og spise yngelen.

Resultatene av forskningen skal blant annet brukes til risikovurdering rundt alvorlige oljeutslipp i Arktis, med særskilt fokus på Lofoten og Vesterålen, ifølge NRK-artikkelen.

Følsomme fiskeegg

Der yngelen oppfører seg rart og raskt blir spist, har oljesølet enda mer dramatiske konsekvenser for fiskeegg.

– Fiskeegg er ekstremt følsomme for oljeforurnsing. Det gir deformert hjerteutvikling, deformert skjelett, og fisk som ikke utviklar kjeve, slik at de døt av svolt, sier forsker Sonnich Meier, som er prosjektleder til NRK.