Fristen nærmer seg – ingen avklaring i jordbruksoppgjøret

Bøndene og staten sitter i intense forhandlinger for å lande en avtale om årets jordbruksoppgjør innen fristen ved midnatt onsdag.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, departementsråd Leif Forsell og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes etter fremleggelsen av statens tilbud i jordbruksoppgjøret.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

OPPDATERING: Onsdag kveld meldes det at partene er enige, det er innkalt til pressekonferanse kl. 20.

– Forhandlingene pågår fortsatt. Det ligger an til en avklaring i løpet av ettermiddagen, skriver statens forhandlingsleder Leif Forsell, som er departementsråd i Landbruks- og matdepartementet i en tekstmelding til NTB onsdag ettermiddag.

Staten skal ha tilbudt å øke støtten til bøndene over statsbudsjettet, men etter det NTB erfarer er det innretningen på ordningene det er dragkamp om på tampen. Det gjelder særlig spørsmålet om å jevne ut inntektsforskjellene og målrette støtte til små til mellomstore melkebruk.

Det har vært bevegelse når det gjelder den totale rammen for oppgjøret. En kilde sier til Nationen at staten har tilbudt å øke budsjettstøtten med 100 millioner kroner mer enn de 670 millionene Forsell opprinnelig la på bordet. Den blågrønne regjeringens opprinnelige tilbud om budsjettstøtte ble omtalt som historisk høyt, men bøndene krevde dobbelt så mye i statsstøtte og viste til at de strever med økende kostnader.

Bøndene mente statens opprinnelige forventninger om hvor mye høyere inntekter bøndene kan forvente fra salg i markedet, var urealistisk. Bøndenes krav hadde en ramme på totalt 1,83 milliarder kroner, mens statens første tilbud lød på totalt 1 milliard kroner.

Ordning for melkekyr

Et viktig krav for bondeorganisasjonene er å styrke inntektene for de minste og mellomstore gårdsbrukene. De foreslo et nytt, målrettet tilskudd til melkebruk med 15–30 kyr, med en nedtrapping for bruk opp til 45 kyr. De største brukene skulle ikke få noe. Staten skal ha kommet jordbruket delvis i møte når det gjelder dette og kravet om et nasjonalt setertilskudd, melder Nationen. Det er likevel uklart om det er godt nok for å dra en avtale i havn.

Et sentralt spørsmål i forhandlingene har vært om man kan bedre balansen mellom produksjon og etterspørsel. Det produseres mer lamme- og sauekjøtt, svin, kylling og melk enn det bøndene får solgt. Bondeorganisasjonene vil ha nye tiltak for å regulere markedet, men dette har staten vært skeptisk til. Etter det NTB forstår skal denne biten av forhandlingene være landet.

Intensiv møtevirksomhet

– Nå strammer det seg skikkelig til og tidsfristen nærmer seg. Det er der vi står nå. Det er tunge spørsmål på dagsorden. Nå i innspurten dreier det seg særlig om struktur og ramme, sa generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til Nationen onsdag formiddag.

Etter en pause i forhandlingene tirsdag, satte partene seg til forhandlingsbordet tirsdag kveld og fortsette gjennom natten. Gjennom hele onsdagen har det vært intensiv møtevirksomhet mellom partene i departementets kontorer.