Snart kan du bli stoppet av politiet, vegvesenet, toll-og arbeidstilsynet og skatteetaten i samme kontroll

Mer tverretatlig kontrollsamarbeid på vegen. Nå kan du møte opp til fem forskjellige etater i én og samme kontroll.
Nyheter

Denne uka stod Statens vegvesen, politiet, Toll og Arbeidstilsynet sammen på Bjørnfjell i Nordland og i Skibotndalen i Troms. I Neiden i Finnmark deltok også Skatteetaten.

– Flere av oss er allerede godt vant med å jobbe sammen om kontroll og tilsyn i ulike former. Det nye her er at vi har fått formalisert samarbeidet i større grad, sier Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Operativt samarbeid og felles aksjoner

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet etablere et samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetater innenfor vegtrafikkområdet. Det overordnede målet er å bruke etatenes samlede ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet mest mulig målrettet og effektivt. Samarbeidet omfatter felles aksjoner langs veg, men også kontroller av verksteder.

– Bestillingen fra departementet og koordineringsarbeidet i ettertid gjør at vi får enda flere etater med på de samme kontrollene. Vi utfyller hverandre når det gjelder kompetanse og myndighetsområder, og dermed blir også resultatet bedre, sier Sandvik.

Ny kontroll til høsten

På vegne av de fem etatene lover Sandvik at det blir en ny samarbeidskontroll i løpet av høsten.    

– Vi er veldig godt fornøyd og ser frem til fortsettelsen. Samarbeid er viktig for oss som er opptatt av trafikksikkerhet og like konkurranseforhold i transportbransjen. I kontrollene fremover vil det variere hva vi har fokus på, hvilke etater som deltar, og hvor vi er. Nå blir det én slik kontroll i høst, mens det fra 2019 skal være tre i året, avslutter Helle Torill Sandvik, leder for utekontrollen i Statens vegvesen Region nord.