Vil samle regionrådene i Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord

– Grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet

Regionrådet i Vesterålen har bedt fylkesrådet kalle inn regionrådene i hele Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord. Den er prekær, og det rammer ikke bare Vesterålen, mener rådet.

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) har kontaktet fylkesordføreren på vegne av regionrådet i Vesterålen.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

«Etter gjennomføring av kutt i ambulanseberedskapen i Vesterålen fra 1. januar 2017 har det oppstått flere hendelser med samtidskonflikt og økt ventetid på ambulanse. Denne erfaringen samt svekkelsen i ambulansefly, gir grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet til befolkningen.» Slik starter henvendelsen fra regionrådet i Vesterålen til fylkesordføreren, sendt via Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik.

Hun ber også om at henvendelsen videresendes til samtlige partigrupper på fylkestinget.

Økt responstid, flere konflikter

Hun og rådet skriver at de mener kuttene i ambulanseberedskapet i Vesterålen går utover befolkninga.

«[...]En ordinær ambulanse erstattet med en ambulanse med plass til 2 bårer. Dette kan imidlertid ikke oppveie effekten av kuttene som er gjort. Det er kun ambulanser bemannet med kompetent personell som utgjør den reelle beredskapen i Vesterålen.

Ett år etter reduksjonene i ambulansetilbudet, har kommunene opplevd økt responstid og flere samtidighetskonflikter. Det er særlig kommunene Sortland, Øksnes, Bø samt Hadsel innland som dette rammer. Kommunene i Vesterålen er bedt om å kartlegge omfanget,» skriver Aasvik.

Ber om møte

På bakgrunn av dette, skandalen rundt luftambulansetjenesten i Tromsø og generelt press mot ambulanseberedskapen i Nordland, ber regionrådet fylkesrådet samle samtlige regionråd i fylket, samt KS Nordland, til et møte om ambulansesituasjonen i helseforetaket Helse Nord.

Rådet påpeker at situasjonen i Vesterålen gir ringvirkninger. Og omvendt.

«Den nåværende funksjonsfordelingen mellom sykehusene i nord gjør at vår befolkning/ pasienter må forflyttes til høyere sykehusnivå når de er i behov for spesialistbehandling ut over det som kan tilbys på lokalsykehuset. Her er aktuelle eksempler de muligheter man i dag har innen hjerte- og hjernemedisin, og som fordrer rask transport. Når man da ser hvordan «ambulanseflysaken» har fått utvikle seg, under dagens organisering, skaper dette uro hos arbeidsutvalget,» skriver Aasvik.

Hun skriver i sin henvendelse at rådet har forsøkt å gå i dialog med Nordlandssykehuset, men at de ikke opplever at bekymringene er tatt på alvor, og at vedtakene til sykehuset om kutt står fast.