Full strid i ambulansehelikopter-tjenesten: Ansatte raser mot lønnskutt med ny eier

TROMSØ (VG) Om halvannen uke får norske ambulansehelikopter ny eier, men operatørbyttet skaper konflikter. Nå varsler fagforeningen Parat rettslige konsekvenser.

FRUSTRERT: Redningsmann Dag K. Henriksen er ikke fornøyd med anbudsprosessen i ambulansehelikopter-tjenesten.  Foto: Frode Hansen / VG

Nyheter

Samtidig som konflikten om luftambulansene pågår, har en lignende konflikt i ambulansehelikopter-tjenesten gått under radaren.

Også her har en offentlig anbudsprosess ført til at ansatte har sagt opp i protest mot dårligere lønns- og pensjonsvilkår for pilotene og redningsmennene. Det skjer når Norsk Luftambulanse AS (NLA) tar over driften neste uke.

Redningsmann Dag K. Henriksen, som VG har møtt i Tromsø, er sint:

– Alle de 27 som jobbet i ambulansehelikoptertjenesten var positive til å bli med videre. Men i november 2016, etter at kontrakten var inngått, fikk vi vite at det ville bli en betydelig lønnsreduksjon, sier han til VG.


– Ambulansar og atomvåpen

Norske ambulansefly skal frå neste år drivast av eit selskap som er snublande nær å bli svartelista av oljefondet. I mellomtida står tenesta i fare for å kollapse.

 

Henriksen har jobbet for å berge liv som redningsmann på ambulansehelikoptrene til Lufttransport i 15 år.

Han er utdannet helikopterflyger og anestesisykepleier med topp ansiennitet i Lufttransport. Når Henriksen går over som redningsmann i NLA neste uke får han bare med seg en tredel av ansienniteten sin, og ca. 200.000 kroner mindre i lønn.

– Resultatet er at det bare er 18 igjen av de 27 – to fikk ikke være med, og fem trakk seg fordi de ble sinte og lei seg. Det er 30 prosent av oss. Men de som slutter i tjenesten har valgt å slutte først når NLA tar over i juni, så ingen helikoptre har blitt satt på bakken, sier han.

NLA mener på sin side de følger ordinær praksis i bransjen.

Vil gå rettens vei

I dag har Lufttransport AS ansvar for både fly og helikopter i luftambulansen, men selskapet har tapt anbudsprosessen for begge ansvarsområdene til NLA og Babcock. NLA overtar alle helikoptre 1. juni i år, mens kontrakten på ambulanseflyene overtas av Babcock 1. juli neste år.

Fagforeningen Parat, hvor flere av pilotene og redningsmennene er organisert, bekrefter at det fremdeles foregår forhandlinger om lønn og andre vilkår – en uke før overtagelsen.


Jimmy Nilsen ble alvorlig skadd i høyspentulykke i desember:

– Da jeg hørte at ambulansen ikke ville komme, følte jeg meg hjelpeløs

Jimmy Nilsen ble alvorlig skadd i høyspentulykken ved Bakkelia i desember i fjor. Hendelsen, og spesielt at ambulansen var opptatt, har fått ham til å følge seg både redd og utrygg.

 

– Denne saken er på ingen måte over, sier nestleder i Parat, Vegard Einan, til VG.

– Vi mener offentlige anbudsprosesser bør inneholde en klausul om virksomhetsoverdragelse, slik at fagkompetansen i tjenesten vedvarer. De ansatte bør bevare ansiennitet og vilkår. Det har ikke vært tilfellet i denne anbudsprosessen, noe vi er kritiske til.

Det er full strid også i ambulansehelikoptertjenesten. En ny operatør gir de ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår, ifølge fagforeninga Parat.  Foto: Airbus

 

Parat varsler en rettslig avklaring av om helikopterambulansen har vært gjenstand for en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

– Først når vi ser resultatet etter 1. juni kan vi vurdere om vilkårene for virksomhetsoverdragelse foreligger i denne saken, sier Einan.

Torsdag denne uken skal forslaget om å annullere anbudsprosessen i luftambulansetjenesten på høring i Stortinget. Flere partier på Stortinget ber nå regjeringen vurdere hele anbudsordningen. Parat legger til grunn at en slik prosess likebehandler ambulansefly og ambulansehelikoptre når et eventuelt vedtak skal fattes.

– Overrasket over kritikken

Administrerende direktør Rune Midtgaard i NLA mener ikke NLA viderefører en operativ enhet, slik at man kan kreve virksomhetsoverdragelse. Han påpeker at NLA hadde 9 av 12 baser fra før, og at 18 av 24 piloter og redningsmenn som skulle over har akseptert tilbud hos dem.

– I luftfart har man ansiennitetsregler som innebærer at når man bytter arbeidsplass, så havner man på bunnen av lønnsstigen. Det er avtalefestet med fagforeningene, og alle som har begynt å jobbe hos oss har begynt på basis av de reglene, sier han.

– Vi har i samarbeid med våre foreninger strukket oss så langt som vi kan.


Sp med lovforslag om ambulansetjenesten i Stortinget

Krever lovfesta responstid og felles plan for tjenesten

I kjølvannet av debatten om luftambulansen i Nord-Norge varsler Senterpartiet at de vil kreve tydeligere politisk styring av ambulansetjenesten.

 

Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF, som utlyste anbudet, sier han er overrasket over kritikken fra Parat.

– At noen gjerne ville hatt virksomhetsoverdragelse eller høyere lønn kan jeg forstå, men vi har kjørt en vanlig anbudskonkurranse på helikoptertjenesten sånn som det har blitt gjort på fly. Virksomhetsoverdragelse var ikke bakt inn i konkurransevilkårene. Det er litt overraskende for meg at det skal være misnøye og usikkerhet knyttet til dette nå, like før kontrakten begynner å løpe, sier han.

– Virksomhetsoverdragelse reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 16, og er uansett nå en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstager.