Setter i gang tiltak for å sikre beredskapen

Luftambulansetjenesten HF er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene eller situasjonen endrer seg.

  Foto: Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Nyheter

Det fremgår av en ny rapport fra Helse Nord som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg ba Helse Nord om en ny og oppdatert plan for beredskapen basert på ulike mulige utviklinger i situasjonen.

– Mange av tiltakene kan iverksettes raskt hvis Lufttransport AS ikke klarer å bemanne sine ambulansefly, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Helseministeren har vært opptatt av å få vite hvilke planer de regionale helseforetakene har lagt for å håndtere en situasjon der mange eller alle fly er ute av beredskap samtidig. I ytterste konsekvens alle, og hvordan de vil håndtere situasjonen hvis det viser seg at Lufttransport AS ikke evner å levere tjenester som avtalt over tid.

Helseministeren fikk den første tiltaksrapporten 7. mai. Nå har Helse Nord oversendt en ny tiltaksrapport etter bestilling fra helseministeren i brev av 28. mai. Helsetjenesten har satt i verk en rekke tiltak for å sikre beredskapen. To helikoptre fra Forsvaret er sendt til Finnmark på døgnberedskap. Det er leid inn et ekstra ambulansefly, og tiltaksrapporten viser at det raskt kan settes inn flere ved behov.

I tillegg er det mulig å utnytte kapasitet i den nye helikopterkontrakten Luftambulansetjenesten HF har inngått med Norsk Luftambulanse AS.

Den nye ambulanseflyoperatøren Babcock har også mulighet til å gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen krever det. Helse Nord har utarbeidet en scenarierapport og en tiltaksrapport.

Deler av den komplette scenarierapporten er av økonomiske og sikkerhetsmessige årsaker unntatt offentlighet, heter det i pressemeldingen.