Høie: – Fortsatt svært oppmerksom på luftambulanseberedskap

Helseminister Bent Høie møtte i dag flere av aktørene i luftambulansestriden.
Nyheter

– Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap. Dagens møter har vært viktige for å få dette til, sier helseminister Bent Høie i ei pressemelding.

Høie har i dag møtt Helse Nord RHF, Luftambulansetjenesten HF, det akuttmedisinske miljøet ved UNN og den kommende operatøren Babcock.


Høie klar for ambulansefly-møter i Tromsø

Helseminister Bent Høie (H) har med seg klar beskjed fra Stortinget når han mandag morgen besøker flere aktører i ambulanseflystriden i Tromsø.

 

– Luftambulansetjenesten HF bekreftet igjen at de er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene, eller situasjonen endrer seg på annen måte, sier Høie.

Tiltak

Helsetjenesten har allerede satt i verk en rekke tiltak for å sikre beredskapen. Blant annet er to helikoptre fra Forsvaret sendt til Finnmark på døgnberedskap. Det er leid inn et ekstra ambulansefly, og tiltaksrapporten viser at det raskt kan settes inn flere ved behov.


Setter i gang tiltak for å sikre beredskapen

Luftambulansetjenesten HF er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene eller situasjonen endrer seg.

 

Det er også mulig å utnytte kapasitet i den nye helikopterkontrakten Luftambulansetjenesten HF har inngått med Norsk Luftambulanse AS.

– I tillegg har den nye ambulanseflyoperatøren Babcock på nytt bekreftet overfor meg at de har mulighet til å gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen krever det, sier Høie.

Anerkjennelse

I møtet med Babcock understreket helseministeren betydningen av at selskapet sikrer erfaring og kompetanse i forbindelse med de skal ta over kontrakten 1. juli 2019.

– Dette er viktig for å kunne oppfylle Stortingets vedtak. Jeg opplever at Babcock akter å gjøre nettopp det, sier Høie.

Høie benyttet også møtene i Tromsø til å gi anerkjennelse til helseansatte som har tatt ekstra ansvar i en krevende situasjon.

– Mitt mål er en forutsigbar og mest mulig normal beredskap for innbyggerne og helsetjenesten, sier Høie.