Nordland Fylkesting med ambulanse-uttalelse:

– Nordlandssykehuset - Sats på pasienter, ikke penger

Nordland Fylkesting vedtok i dag en uttalelse der Nordlandssykehuset oppfordres til å øke ambulansedekningen i Vesterålen.

Christian Torset Christan Torseth Christian Thorset SV.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Nyheter

Uttalelsen ble fremmet av SV, og leder i Nordland SV, Christian Torset er fornøyd.

– Sortland var eneste kommune i Nordlandssykehusets dekningsområde som faktisk oppfylte de nasjonale kravene til ambulansedekning, og her ble altså dekningen kuttet. De mange samtidighetskonfliktene som har oppstått i etterkant av kuttet beviser at det var feil, sier han i ei pressemelding.


Vil samle regionrådene i Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord

– Grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet

Regionrådet i Vesterålen har bedt fylkesrådet kalle inn regionrådene i hele Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord. Den er prekær, og det rammer ikke bare Vesterålen, mener rådet.

 

Pasienter foran penger

Torset mener videre Nordlandssykehuset må prioritere pasienter foran penger.

– Det er åpenbart at foretaksmodellen styrer alt fokus fra behandling til budsjett, og i tilfeller som dette blir resultatet av prioriteringen dårligere helsesikkerhet. Det er klart det er en trussel mot liv og helse når alvorlig skadde mennesker må vente lenger enn nødvendig.


Optimisme etter ambulansemøte, men...:

– Mange vurderer stillingene sine om det ikke blir bedring

De ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen fikk forsikringer om at deres bekymringer er tatt på alvor. Men økonomien er hovedproblemet. – Hvis ting ikke blir bedre står vi uten ambulansetjeneste om noen år, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen.

 

– Uholdbar situasjon

Den presise formuleringen i uttalelsen lyder:

«Nordland Fylkesting mener situasjonen er uholdbar, og ber Nordlandssykehuset løfte ambulanseberedskapen i Vesterålen slik at det oppfyller nasjonale krav.»