Ung kvinne dømt til 21 dager fengsel

En yngre, kvinnelig bilfører er dømt til 21 dager fengsel og en bot på 10.000 kroner for å ha latt en alkoholpåvirket bekjent kjøre en bil hun disponerte.
Nyheter

Fullbyrding av fengselsstraffen er utsatt med to års prøvetid. Bilisten er også fradømt retten til å kjøre bil i 12 måneder og må avlegge full førerprøve, og må betale 1.000 kroner i saksomkostninger.

Den domfelte handlingen skjedde i mars i år da tiltalte var sjåfør for venner. Sent på kvelden gikk vedkommende på bar, og traff en bekjent, som hadde drukket alkohol tidligere på kvelden. Tiltalte begynte også å konsumere alkohol på utestedet.

Senere den natten forlot tiltalte stedet sammen med sin bekjente. Tiltalte skal ha gitt bilnøklene til sin bekjente, som satte seg inn i førersetet hvor de søkte ly for været og spiste. På et tidspunkt satte den bekjente bilen i gir og kjørt ut av sentrum.  På veien ble bilen passert av en politipatrulje som lyste med lommelykt inn i bilen før den kjørte videre, men politiet stanset bilen kort tid etterpå.

Tingretten mener at det ikke er bestridt at tiltalte var klar over at hennes bekjente var påvirket av alkohol, og at han ikke hadde lov å kjøre bil.

– Det er under enhver omstendighet utvilsomt at tiltalte satte seg frivillig i passasjersetet og at han var klar over at den bekjente satte seg i førersetet for å kjøre. Hun lot den bekjente kjøre, selv om hun kunne ha motsatt seg det. Tiltalte har derfor utvist en passivitet som rammes av vegtrafikkloven, skriver tingretten. Retten likevel ikke utelukker at tiltalte kan ha vært overrasket da den bekjente satt bilen i gir og kjørte, men det frikjenner likevel ikke, mener retten.

– Retten viser for det første til at tiltalte ikke på noe tidspunkt ba ham stoppe bilen, slippe henne av, eller lignende utsagn for å tilkjennegi at hun motsatte seg kjøringen, skriver retten som legger til at den tiltalte har forklart til politiet at de to vare enige om å kjøre hjem.

Sjåføren hadde 1,2 i promille da hendelsen skjedde, og ble dømt til 21 dager fengsel og 10.000 kroner i bot.