GDPR trer i kraft 20. juli

I forrige uke ble personvernforordningen GDPR innlemmet i EØS, men først den 20. juli trer den i kraft i Norge.
Nyheter

Etter EØS-komiteens beslutning skal GDPR tre i kraft dagen etter at alle konstitusjonelle forbehold er fjernet. Til nå har forbehold i Liechtensteins grunnlov gjort at ikrafttredelsen har blitt forsinket, men nå bekrefter liechtensteinske myndigheter at forordningen vil tre i kraft 20. juli.

Det betyr at også den nye norske personvernloven som ble vedtatt av Stortinget i mai i år trer i kraft på denne datoen, bekrefter Justisdepartementet.

– Vi rettet mandag en henvendelse til Liechtenstein om denne datoen, og fikk bekreftelsen i morges. Liechtenstein opplyser at det konstitusjonelle forbeholdet vil bli opphevet 19. juli, såframt det ikke innen 13. juli er reist krav om folkeavstemning – noe som ikke forventes å skje, sier fungerende lovrådgiver Øyvind Molven i Justisdepartementet til Rett24.

GDPR, som står for General Data Protection Regulation, skal gi vanlige folk bedre kontroll over hvilke personopplysninger ulike selskaper samler inn om dem. Et krav om samtykke ligger i kjernen av dette.

Til nå har GDPR blitt synlig for forbrukerne blant annet ved at bedrifter sender ut eposter om oppdaterte personvernvilkår.

(©NTB)