Utlendingene svikter Vesterålen

Utenlandske turister svikter Vesterålen. Per mai måned er antallet utenlandske overnattinger i Vesterålen nesten ned 20 prosent i forhold til i fjor.

Lofoten vokser, men i Vesterålen blir det færre hotellovernattinger. 

Nyheter

Så langt i år er det registrert 37.829 overnattinger i Vesterålen totalt. Dette er 155 færre enn på samme færre enn på samme tid i fjor, som er en nedgang på 0,4 prosent.

Antallet hotellovernattinger i perioden januar til mai er summert til 27.237, 803 færre enn på samme tid i fjor, som er en nedgang på 2,9 prosent.

«Norske» overnattinger er opp 9,3 prosent, men antallet «utenlandske» overnattinger er ned 19,4 prosent totalt. Når det gjelder hotellovernattinger er «norske» overnattinger i Vesterålen ned fem prosent, mens utenlandske overnattinger er opp 3,1 prosent.

Oppnådd rompris per natt i Vesterålen er registrert til 721 kroner i år mot 684 kroner på samme tid i fjor.

I Lofoten er det så langt i år registrert 126.921 overnattinger, som er en økning på 8,7 prosent sammenlignet med i fjor. 58.278 har i årets fem første måneder overnattet på hotell. Det er en økning på 0,3 prosent.

Samlet er det norske markedet opp 2,3 prosent, mens overnattinger fra utenlandske gjester er opp hele 16,6 prosent. Det er registrert en nedgang på norske hotellovernattinger i Lofoten med 4,4 prosent i årets fem første måneder, men utlendingene øker kraftig. Veksten er på 15,8 prosent.

Overnattingsbedriftene i Lofoten har oppnådd en rompris på 659 kroner per natt, som er 3,2 prosent svakere enn på samme tid i fjor.

Lofoten har etter fem måneder registrert 235 prosent flere overnattinger enn Vesterålen totalt, og 113 prosent flere hotellovernattinger.

Det er statistikknett reiseliv som rapporterer disse tallene.