Kjørte bil med 2,43 i promille - må i fengsel

En mann må sone fengsel etter å ha blitt stoppet kjørende i bil med 2,43 i promille.
Nyheter

Dette kommer frem av en dom i Vesterålen tingrett.

Mannen sto tiltalt for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 31, for å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Bakgrunnen er at han i april i år ble stoppet av politiet etter mistanke om promillekjøring. En blodprøve én time etter han ble stanset, viste en promille på 2,43.

I retten avga den siktede en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten forslo at straffen skulle settes til 30 dagers fengsel og en bot på 28.500 kroner. Det ble også lagt ned påstand om å ta fra mannen lappen i fire år.

Dommen

I dommen fikk påtalemyndigheten medhold i fengselsstraffen på 30 dager. Boten ble satt til 22.500 kroner. Mannen ble også fratatt førerkortet i 30 måneder.