Gode søkertall for Nord universitet

4.296 søkere har fått tilbud om å studere ved Nord universitet fra høsten av. Disse opptakstallene er om lag på nivå med tallene fra i fjor.

Opptakstallene til Nord universitet er på nivå med forrige år, men antall førsteprioritetssøkere ved årets opptak er økt. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix.  Foto: Frank May / NTB scanpix

Nyheter

Dette opplyses det om i en pressemelding.

– Det er flere førsteprioritetssøkere ved årets opptak, og andelen av disse som er kvalifiserte øker, skrives det i pressemeldingen.

Bedre karaktersnitt

Det opplyses også om at det er en gjennomgående tendens at søkerne har bedre karaktersnitt enn tidligere år.

Hanne Solheim Hansen, prorektor utdanning  Foto: Nord universitet

 

– Vi er både fornøyd med antallet tilbud som gis ved Nord universitet i år, og at studentene i større grad er kvalifisert og har bedre karakterer enn før. Det er et mål for oss at flere studenter fullfører på normert tid, og da vet vi at karakterene fra videregående skole betyr mye, sier prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen.

Flere søkere til lærer- og barnehageutdanninger

Også ved lærerutdanningene har antall kvalifiserte søkere gått opp, og det forventes at studieplassene ved lærerutdanningen fra 5-10. trinn fylles opp. Andelen kvalifiserte søkere til barnehagelærerutdanningene er økt, samt at tallet på kvalifiserte førsteprioritetssøkere til 1-7 lærerutdanningene har økt sammenlignet med tidligere år.

– Det er fortsatt en utfordring å rekruttere nok kvalifiserte lærere, og Nord universitet vil fortsette det omfattende arbeidet med lærerrekruttering i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, KS og flere, skrives det.

Dobbelt så mange søkere som studieplasser

Som en konsekvens av gode søkertall på fagene sosialt arbeid og barnevern, er det mange som står på ventelister.

Ved sykepleierutdanningen blir det rift om plassene da det er over 1.000 kvalifiserte førsteprioritetssøkere til bare 421 plasser. Det kreves også høyere poengsum for å få plass i år enn det har vært tidligere.

Rekordmange søkere

– Også pre-hospitalt arbeid, paramedic-utdanningen som i år starter opp i Trøndelag har svært gode søkertall.

Både havbruksdrift og ledelse, Animal Science og dyrepleieutdanningen har rekordmange søkere, og er studier der karakterkravene for å komme inn har økt betraktelig. Økonomi- og administrasjonsfagene har stabilt gode søkertall.

- Husk å takke ja til plassen

Over 2300 allerede takket ja til studieplasser ved Nord universitet gjennom lokalt opptak, herunder over 900 på masterutdanninger.

– I år har vi få ledige studieplasser og ventelister i mange fag, og det er derfor svært viktig at du husker å takke ja til plassen innen 24. juli. Det er mye nyttig informasjon på våre nettsider. Vi gleder oss til ta imot alle nye studenter i august, avslutter prorektor Hanne Solheim Hansen.