Alarmen gikk 430 ganger i fjor

Brannvesenet i Vesterålen rykker ut sjeldnere enn det som er vanlig i Kommune-Norge. Det viser ferske branntall fra SSB.

UTRYKNINGER: I dag kan vi presentere statistikk som viser hvor mange utrykninger brannvesenet i Vesterålen hadde i fjor – og hvor ofte dette er sett opp mot innbyggertallet.   Foto: Illustrasjonsfoto: Yngve Johnsen

Nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at brannvesenet i Vesterålen hadde totalt 430 utrykninger i løpet av fjoråret. Dette gjelder da alle former for utrykninger, også falske alarmer, og om nabokommuner har bedt om en hjelpende hånd. I Sortland kommune ble det registrert totalt 158 alarmer som etaten kastet seg rundt på.