Venstre-Raja krever mer til svømmeopplæring etter drukningssommer

Etter en sommer preget av en rekke drukningsulykker krever Venstre i budsjettinnspurten mer penger og innsats for å bedre svømmeopplæringen.
Nyheter

– Tallene er dramatiske. Nå dør flere av drukning i Norge enn i trafikken, sier Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja til NTB.

– Vi har gjort en massiv innsats for å få ned ulykkene i trafikken. Nå trengs det også en massiv innsats for å bedre barn og unges svømmeferdigheter og øke nordmenns sjøvett, konstaterer han.

Onsdag og torsdag samler statsminister Erna Solberg (H) troppene for å meisle ut regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Venstre sitter nå rundt bordet som regjeringsparti.

Dystre tall

Dette er tallene som får stortingspolitikeren til å slå alarm:

* August-statistikk fra Redningsselskapet viser at 68 personer har mistet livet i drukningsulykker hittil i år. Det er 19 flere enn til samme tid i fjor.

* Til sammenligning hadde 1. august 58 liv gått tapt i trafikken hittil i 2018.

* Undersøkelser viser at bare 50 prosent av norske tiåringer er svømmedyktige, en klart lavere andel enn i de øvrige nordiske landene.

Raja viser til at det på årets budsjett er satt av 65 millioner kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn, en ordning som ble etablert i 2014. Ifølge Venstre-politikeren må ordningen i 2019-budsjettet utvides med 35 millioner for at alle barn i hele landet skal få gratis svømmeopplæring.

SFO-prøveprosjekt

Diskusjonen om regjeringsdeltakelse gikk høyt i Venstre etter valget i fjor høst, og Raja erkjenner at partiet må kunne vise til gjennomslag i 2019-budsjettet.

– Det er forventninger knyttet til at vi leverer på det som vi har gått til valg på. Vi skal være rause og inkluderende, levere på skole, miljø og grønt næringsliv. Det vil vi bli målt på, sier Raja.

Samtidig krever Venstre gjennomslag i mindre saker, blant annet at det settes i gang en prøveordning hvor barn i lavinntektsfamilier kan få gratis skolefritidsordning (SFO). Raja viser til at 25 prosent av barna i Norge i dag ikke deltar på SFO.

– Uten fotavtrykk i disse sakene vil mange stille spørsmål om det var verdt å gå i regjering. Dette blir første mulighet til å vise at det var en riktig beslutning å gå inn i regjering, sier han.

Svake målinger

Regjeringsdeltakelsen har ikke gitt Venstre noe løft på meningsmålingene. Partiet har blitt liggende like over eller under sperregrensen gjennom 2018.

Kilder tett på budsjettprosessen viser til at det for Venstre blir viktig å få partilederen, kulturminister Trine Skei Grande, til å skinne når budsjettet kommer. Partiet trenger også å få spilt miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen god, anføres det.

Venstre har i en årrekke vært skeptisk til regjeringens oljepengebruk, men det vil overraske dersom partiet skulle klare å begrense pengebruken mer enn det økonomene forventer i 2019-budsjettet.

Fasiten får vi når budsjettet legges fram 8. oktober.