Disse ti eiendommene oppnådde høyest pris i august

To eiendommer i Andøy, begge til 4,7 millioner kroner, kostet mest å kjøpe i august.

Rydning-familien bestemmer igjen over Kiil-gården. 

Nyheter

Den ene eiendommen var Kiil-gården, som ble solgt fra en stiftelse til Kiilgården As, et selskap som kontrolleres av Olve Rydning, som er etterkommer av den siste familien som bodde i Kiilgården. Den ærverdige eiendommen ble solgt fra Rydning-familien til Andøy kommune midt på 1980-tallet. Eiendommen ble solgt for 4,7 millioner kroner. Rydning-familien bor i Trondheim.