Salmonella-utbrudd i flere fylker:

Ingen smittet ved Nordlandssykehuset

Det er satt i verk omfattende etterforskning for å finne kilden til et utbrudd av salmonellasmitte som har rammet 13 personer i flere fylker. I Vesterålen er det derimot ingen kjent smitte.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nyheter

Folkehelseinstituttet opplyser at de etterforsker utbruddet av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Kartleggingen omfatter intervjuer med pasientene og prøvetaking av mat og matrester, og skal bringe på det rene om det er én eller flere smittekilder.

Ingen ved Nordlandssykehuset

Pasientene som har fått påvist smitte, er seks menn og sju kvinner i alderen 10 til 73 år. De er bosatt i Oslo, Vestfold, Rogaland, Oppland, Vest-Agder, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Ifølge Folkehelseinstituttet er det påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 13 personene.

Børre Arntzen, pressekontakt ved Nordlandssykehuset, forteller at de ikke har noen smitte-utbrudd på sine sykehus.

– Jeg har fått bekreftet at vi ikke har noen som er innlagt med Salmonella på noen av våre sykehus, sier Arntzen.

Han påpeker at det er flere sykehus i Nordland i tillegg til Nordlandssykehuset. Arntzen sier også at de ikke vet hvordan dette utbruddet vil utvikle seg videre.

– Skulle det vise seg å være et storutbrudd kan det jo selvfølgelig også komme noen til oss, sier han.

Ulik tidligere utbrudd

Dette utbruddet av Salmonella Enteritidis er har en stamme som er ulik tidligere utbrudd av denne bakterien i Norge. Utbruddsstammen er også ulik den som ble knyttet til importerte egg fra Polen og påvist i flere europeiske land i 2016 og 2017.

– Etterforskningsarbeid ved spredte utbrudd kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om én felles kilde. Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet.

Som vanlig oppfordres folk til å ha god håndhygiene etter toalettbesøk, før matlaging og måltider for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré.