Luftambulansen får ikke bli på Evenes

Luftambulansetjenesten kan likevel ikke bygge ny ambulansehelikopterbase inne på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Nyheter

Dette opplyses i ei pressemelding fra Luftambulansetjenesten.

I pressemeldingen opplyses det at det ikke er praktisk mulig å få bygd ny ambulansehelikopterbase inne på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes slik Helse Nord har ønsket seg. Årsaken er at tomta som var ledig inneholder gamle miljøgifter som før var lovlig i bruk. Miljødirektoratet har pålagt AVINOR å rense opp grunnen før området kan bebygges.


Stokmarknes Lufthavn Skagen:

Aasvik vil diskutere Skagen med Helse Nord

Når regionrådsleder Siv Dagny Aasvik møter direktør Kristian Iversen Fanghol i Helse Nord fredag, vil hun ta opp spørsmålet om basen for ambulansehelikoptrene. Det skriver Bladet Vesterålen.

 

Ut 2019

Leieavtalen med Forsvaret for dagens basebygg går ut i 2019 og helseforetaket Luftambulansetjenesten HF kan ikke vente på en langvarig opprydding.


Evenes best

I utredningen om behovet for luftambulansebase mellom Bodø og Tromsø i 2012 ble Evenes lufthavn utpekt som beste geografiske plassering operativt og befolkningsmessig. Gjennom tre års erfaring har basens medisinske og operative ledelse flere ganger bekreftet at området rundt Evenes viser seg som en god plassering av flere årsaker:

  • nærhet til den største delen av befolkningen
  • nærhet til Ofotfjorden og Tjeldsundet som brukes som flykorridorer i dårlig vær som sikrer høy regularitet og gjennomføringsevne
  • tilnærmet lik avstand til sykehusene i Harstad, Narvik og på Stokmarknes
  • 25 prosent av oppdragene går fra de tre lokalsykehusene til Universitetssykehuset Nord Norge
  • nærhet til et kontrollert luftområde med flytårntjenester og værtjenester hele døgnet

Positiv effekt

Undersøkelser Universitetssykehuset Nord-Norge har gjort viser også at basen har hatt stor positiv effekt for regionen, særlig er behandlingen av pasienter med hjertesykdom styrket.

Den videre prosessen i saken skal først avklares av styret i Luftambulansetjenesten HF onsdag 12. september og siden av Helse Nord RHF.